Poszerzenie wsparcia termomodernizacji oraz remontów domów i mieszkań

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów nie tylko poszerza zakres działań objętych w Polsce premią termomodernizacyjną w latach 2020-2029, ale wyraźnie stara się wspierać kompleksowe inicjatywy prowadzące do poprawy charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych.

ocieplenie budynku ulga termomodernizacyjna

Wsparcie dla termomodernizacji

Termomodernizacja budynku jest wprowadzeniem zmian minimalizujących stratę ciepła oraz ekonomicznym i energooszczędnym ogrzewaniem pomieszczeń i wody. Przyczyną dużego zużycia energii grzewczej jest ucieczka energii cieplnej na zewnątrz budynku przez nieizolowane lub źle zaizolowane ściany zewnętrzne oraz dach, podłogę i okna.

Komfort cieplny w polskich mieszkaniach powinien nadal się wyraźnie poprawiać w nadchodzących latach. Jak się okazuje, efektywna termomodernizacja prowadzona przez inwestorów ma w ciągu najbliższych dziesięciu lat być finansowo wspierana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany związane z rozszerzeniem zakresu prac objętych pomocą w tym czasie, uwzględnia projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Nowelizacja ustawy

Według informacji przekazywanych mediom przez Ministerstwo Rozwoju, w latach od 2020 do 2029 rządowy Fundusz Termomodernizacji i Remontów przeznaczy na poprawę termomodernizacji obiektów budowlanych około 3,2 mld PLN, w tym zaś około 2,2 mld PLN to inwestycje, o których mówi nowelizacja ustawy. W 2020 nowe w ustawie rozwiązania finansowane zostaną z wolnych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a w kolejnych latach podstawowym źródłem finansowania będzie budżet państwa.

Znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów premiuje projekty termomodernizacyjne, których celem jest znaczna poprawa charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Poprzez zwiększenie ilości termomodernizacyjnych przedsięwzięć spodziewane jest wyraźne minimalizowanie ubóstwa energetycznego i dalsze redukowanie zanieczyszczeń powietrza, których źródłem są stare, nieefektywne systemy ogrzewania. Dlatego znowelizowana ustawa określa też przewidywaną zmianę naliczania przysługującej premii termomodernizacyjnej, poprzez wyraźną gratyfikację efektywnej, kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ministerstwo Rozwoju informuje, że dofinansowanie będzie można otrzymać w latach 2020 - 2029 na ocieplenie budynków, podłączenie obiektu do sieci cieplnej, jak też na instalację niewielkich odnawialnych źródeł energii. Według zapowiedzi, jeśli inwestor realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne przeprowadzi montaż mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, to może ubiegać się o podwyższenie przysługującej mu z Funduszu premii termomodernizacyjnej z 16 procent na 21 procent poniesionych kosztów remontu.

W wielorodzinnych budynkach energia elektryczna powstała w mikro-instalacji OZE może być wykorzystana w elementach wspólnych całego obiektu budowlanego, takich jak oświetlenie drzwi wejściowych do budynku, czy klatki schodowej, a niekoniecznie do zasilania w energię elektryczną poszczególnych lokali mieszkalnych.

Ustawa w nowej formie przewiduje również dofinansowanie remontów budynków komunalnych oraz montaż kotew wzmacniających połączenia w blokach z wielkiej płyty, w których obecnie mieszka w Polsce około dwunastu milionów osób.

Zobacz systemy ociepleń

Poczytaj również o ociepleniach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj