Program Czyste Powietrze szansą na termomodernizację domu

Program Czyste Powietrze dotyczy termomodernizacji oraz sposobów efektywnego zarządzania energią w domach jednorodzinnych. Dzięki rządowemu dofinansowaniu masz szansę zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i oszczędzić pieniądze.

ulga termomodernizacyjna 2019

Ulga termomodernizacyjna a prawo

27 sierpnia 2018 r. Resort Środowiska zaprezentował do konsultacji projekt zmian w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2018 r., poz. 1509, z późn.zm.), zwaną ustawą o PIT, oraz w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 2017 r., poz. 2157, z późn. zm.), zwaną ustawą o ryczałcie. Bardzo istotne jest wprowadzenie ulgi podatkowej, zwanej ulgą termomodernizacyjną dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Problem smogu w Polsce

Problem smogu jest w Polsce tak poważny, że niezbędne okazały się liczne, często zintegrowane działania wpływające na zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza. Jednym z nich jest realizowany przez Resort Środowiska rządowy program Czyste Powietrze, w ramach funkcjonuje obecnie priorytetowy projekt, dzięki któremu właściciele jednorodzinnych domów mają szansę uzyskać dofinansowanie na termomodernizację swoich budynków.

Ulga termomodernizacyjna - cele

Ulga termomodernizacyjna, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2019, obejmie swoim zakresem ocieplanie budynków jednorodzinnych oraz wymianę kotłów na paliwo stałe. Zakładanym przez Resort Środowiska celem ma być zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby grzewcze domów jednorodzinnych w Polsce.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domów, będących podatnikami podatku PIT i opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W celu uzyskania ulgi niezbędne będzie ponoszenie wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulga zostanie odliczona w zeznaniu podatkowym za rok, w którym właściciel domu poniósł wydatki na termomodernizację.

Niezbędne będzie wykonanie w domu audytu energetycznego przed przystąpieniem do modernizacji. W ten sposób zostaną odliczone zostaną tylko wydatki wskazane raporcie z audytu.

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje tym podatnikom, którzy wcześniej skorzystali z innych form pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wydatki poniesione na termomodernizację muszą zostać udokumentowane fakturami VAT wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

Uzyskanie ulgi termomodernizacyjnej będzie uwarunkowane zrealizowaniem w całości wybranego przez podatnika wariantu przedsięwzięcia, określonego w audycie energetycznym. Limit odliczenia jaki można uzyskać w ramach ulgi, to 23% wydatków na realizację zadania, przy czym cała odliczona kwota nie może przekroczyć 53 000 PLN. Jeśli chcemy uzyskać ulgę termomodernizacyjną w tej wysokości, to cały wydatek na termomodernizację wyniesie ponad 230 000 PLN.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

Czym ocieplać dom? Jak skorzystać z ulgi?

Wykorzystaj certyfikowane systemy ociepleń, co oznacza komplet produktów tworzących takie zestawienie. Nie jest nim sam tynk i klej, który nie jest wpisany do systemu.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj