weber.san 952

Poprzednia nazwa: DEITERMANN PG
Weber

Podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.san 952 (Deitermann PG) jest porowatym i dyfuzyjnym mineralnym tynkiem podkładowym stosowanym w systemie tynków renowacyjnych.

Zastosowanie produktu

W systemie tynków renowacyjnych jako:

  • podkładowy tynk magazynujący sole,
  • tynk wyrównujący podłoże pod tynk renowacyjny weber.san 953.

Najważniejsze właściwości produktu

  • duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
  • dyfuzyjność
  • bardzo duża porowatość
  • niewielkie zużycie
  • odporność na mróz i warunki atmosferyczne
  • możliwość nakładania mechanicznego

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Weber
Hydroizolacje

Pałac Potockich we Lwowie

Pałac Potockich we Lwowie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj