weber.tec 940 E

Poprzednia nazwa: Deitermann Adexin HS 2
Weber

Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru
(przepony poziomej)

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Nie wykonywać iniekcji w zamarznięte podłoża, temperatura aplikacji nie powinna być niższa niż +5°C.
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 940 E (Adexin HS 2) jest koncentratem mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtórnej izolacji poziomej (przepony) w murze metodą iniekcji. Posiada certyfikat WTA.

Zastosowanie produktu

Do wykonywania wtórnej izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci w istniejących budynkach za pomocą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej (powyżej strefy występowania obciążenia wodą pod ciśnieniem). Może być stosowany w murach mokrych, o stopniu przesiąknięcia wilgocią wynoszącym 95%. W przypadku murów z pustkami może być stosowany do wykonania iniekcji wielostopniowej (metoda z aktywatorem oraz opatentowana metoda „mokre w mokre”).

Najważniejsze właściwości produktu

  • może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią
  • o dobrej zdolności penetracji kapilar o małej średnicy
  • może być stosowany w grubych murach
  • szczególnie zalecany do iniekcji ciśnieniowych
  • do wykonywania iniekcji metodą "mokre" w "mokre"

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zachalpaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone prepratem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikajacych z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Weber
Hydroizolacje

Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu

Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Hydroizolacje

Pałac Potockich we Lwowie

Pałac Potockich we Lwowie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj