Standard WT 2021 dla budownictwa

Zagadnienia techniczne związane z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną budynków regulowane są przepisami określonymi w rozporządzeniu ministra odpowiedniego dla spraw budownictwa - „warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. W tym rozporządzeniu z 2002 r. oraz w jego kolejnych aktualizacjach, określono parametry rocznego zapotrzebowania na energię nieodnawialną służącą do ogrzewania budynku, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także oświetlenia.

Z uwagi na to, że największe straty energii są zazwyczaj powodowane przez ucieczkę ciepła poprzez ściany zewnętrzne i okna, określono kilkuletni plan zmniejszenia dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian – Uc (W/m2K) z 0,3 w 2013 r. do 0,2 w 2021 r. Ten nowy standard jest potocznie nazywany standardem WT 2021.

standardy wt 2021 ocieplenia

Branża budowlana jest gotowa na WT 2021

Nowe standardy nie są zaskoczeniem, a znaczna część dostępnych na rynku gotowych projektów architektonicznych i technicznych domów jednorodzinnych już w tej chwili spełnia wymagania WT 2021. Podobnie jest z producentami materiałów ściennych, chemii budowlanej i stolarki okiennej, których wiele rozwiązań już w tej chwili bez problemu spełnia wymogi, które zaczną być standardem od 1.01.2021.

Tak naprawdę, to już od wielu lat praktyka budowlana udowadnia, że każdy projekt architektoniczny - będący na etapie adaptacji - uda się odpowiednio dostosować do zmieniającego się prawa budowlanego.

Kogo dotyczą zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych – WT 2021?

Przepisy WT 2021 będą obowiązywać inwestorów, którzy pozwolenie na budowę otrzymają w 2021, a każdy do 2021 nie zbudowany dom, a projektowany według poprzedniego standardu WT 2017 trzeba będzie dostosować do nowych, zaostrzonych warunków technicznych.

Nowy standard obowiązywać będzie też w większości starych obiektów budowlanych, które będą rozbudowywane i modernizowane po 31.12.2020.

Jakie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych budynku czekają nas od 2021?

Od 2017 współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych budynku nie może być wyższy niż 0,23 W/m2K. Nowe zmiany od 1 stycznia 2021 określają prawidłowy i wymagany współczynnik U ściany zewnętrznej jako ten, który nie przekracza 0,2 W/m2K.

W przypadku stolarki okiennej współczynnik U to 1,1 W/m2K w zwykłych oknach i drzwiach balkonowych, a współczynnik U 1,3 W/m2K jest dopuszczalny w oknach na dachu. Od początku przyszłego roku będzie to U 0,9 W/m2K dla okien i drzwi balkonowych oraz U 1,1 W/m2K dla okien dachowych w budynku.

Budownictwo pasywne staje się w ten sposób obowiązującym standardem budowania domów mieszkalnych. Chociaż z punktu widzenia inwestora może to oznaczać potrzebę wdrożenia pewnych nieplanowanych wcześniej zmian, to jednak warto mieć świadomość niskich kosztów późniejszej eksploatacji budynku o tak minimalnym współczynniku przenikania ciepła. Normy budowlane obowiązujące od 2021 będą procentować znacznie niższym zużyciem energii oraz łatwiej i szybciej zapewnionym komfortem mieszkalnym. Niższe zużycie energii to także mniejsza ilość emitowanych spalin, a więc czystsze powietrze i spowolnienie efektu cieplarnianego.

Planujesz budowę lub termomodernizację? Poznaj trwałe systemy ociepleń Weber

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj