Dach budynku jednorodzinnego - Głogówek

W budynku jednorodzinnym zlokalizowanym w Głogówku problem dla mieszkańców budynku stanowiła nieszczelność w obszarze dachu. Poprzednio zaproponowany przez wykonawców układ składający się z: desek, dwuwarstwowego pokrycia termozgrzewalną papą wykończoną blachą przy każdych opadach deszczu przeciekał. Konsekwencje w związku z nieszczelnością wpływały negatywnie na sam budynek ale i również na jedno mieszkańców - inwestorów. Przeciekający dach powodował zaciekanie warstw od spodu, straty ciepła i ryzyko rozwinięcia się grzyba. Dodatkowym wyzwaniem była sama konstrukcja dachu – w kształcie zlewni do środka, która tylko utrudniała zaproponowanie takiego rozwiązania, które miałoby być szczelne, a zarazem odporne na wiele lat ekspozycji na zbierającą się wodę opadową. 

Foto: Mariusz Kwieceń 

Lokalizacja: Głogłówek 

Wykonawca: Sebastian Kurpiel 

Termin zakończenia: 2023 
 

Rozwiązanie

 Dla przeprowadzenia prac naprawczych dachu konieczne było rozebranie całkowicie pokrycia dachu i naprawa części jego konstrukcji. W trakcie prac budowlanych zdemontowano blachę oraz dwie warstwy papy, a część desek wymagających wymiany zamieniono na nowe. Zaproponowane rozwiązanie zakładało wykorzystanie płyt OSB o grubości 22mm-„pióro wpust” i scalenie z konstrukcją drewnianą dachu wkrętami do drewna. Tak przygotowane podłoże przykryte zostało warstwą papy podkładowej. Dzięki takiemu ułożeniu uzyskano odpowiednie podłoże pod system Mariseal COOL ROOF i dodatkowo uzyskano wzmocnienie połaci dachu. W pierwszej kolejności zagruntowano podłoże produktem do hydroizolacji Mariseal Aqua Primer czyli dwuskładnikową żywicą gruntującą. Następnie wykorzystano elastyczną membranę hydroizolacyjną Mariseal 250 oraz Mariseal Katalysator, który przyspiesza wiązanie płynnych membran. Do zabezpieczenia i wykończenia elementów połączeń ściana -podłoże i przy kominie wykorzystano aplikowany na zimno Mariseal Detail, który dobrze sprawdza się w tego typu obróbkach. Na koniec dach pokryty został produktem Mariseal 400 jako warstwą wierzchnią ochronną. 

Zastosowane produkty: System Mariseal COOL ROOF:  Aqua primer, Mariseal 250, Mariseal Katalysator, Mariseal Fabric, Mariseal Detail, Mariseal 400
 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj