Mariseal 600

Weber

Dwuskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem

Mariseal 600 to dwuskładnikowa, szybkowiążąca, zawierająca niewielkie ilości rozpuszczalnika, płynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna służąca do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych.

Produkt oparty jest na elastomerowych żywicach poliuretanowych, dodatkowo wzbogacony jest chemicznie spolimeryzowanym bitumem, dzięki czemu zawdzięcza doskonałą odporność chemiczną i mechaniczną.

Mariseal 600 stosowany jest jako hydroizolacja:

 • fundamentów (ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe)
 • murów oporowych
 • dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
 • podpłytkowa - możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membranę przesypać piaskiem kwarcowym)
 • starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, itp.
 • Łatwa aplikacja (wałkiem, pędzlem, pacą zębatą lub natryskowo)
 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Szybkowiążąca
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Powłoka paroszczelna
 • Wysoka odporność na punktowe uderzenia
 • Odporność na agresywne związki zawarte w gruncie, kwasy i zasady w stężeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90ºC

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj