Jak należy dobierać produkty do wykonywania elewacji, aby zapewnić jak najdłuższą ochronę elewacji przed działaniem alg i grzybów?

Odporność na działanie korozji biologicznej elewacji wykonanej za pomocą złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku jest funkcją kilku bardzo ważnych czynników. Aby w pełni zrozumieć, czym jest zjawisko korozji biologicznej, warto przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie: w jakich warunkach może dojść do procesów porastania algami, grzybami, bądź innymi mikroorganizmami?

Aby proces porastania mógł się rozpocząć, niezbędne są trzy czynniki: wilgoć, sprzyjająca temperatura, brak ruchu powietrza. Wyeliminowanie choćby jednego z nich może znacznie spowolnić lub wręcz uniemożliwić porastanie elewacji.

Rozwiązanie: eliminacja zjawiska porastania

Ściana dwuwarstwowa wykończona systemem ETICS, w przeciwieństwie do ściany jednowarstwowej wykończonej tynkiem zewnętrznym, ze względu na swoją specyfikę stwarza dużo większe zagrożenie zjawiskiem porastania. Dzieję się tak przede wszystkim dlatego, że warstwa izolacji termicznej zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku uniemożliwiając jego migrację przez przegrodę. W związku z tym, tynk cienkowarstwowy nie jest osuszany przez ciepło uciekające z budynku i pozostaje w chłodnej, wilgotnej strefie. Jeśli taka ściana dodatkowo pozostaje przez cały czas w cieniu, a jej powierzchnia nie jest przewietrzana, to rozwój kolonii mikroorganizmów jest tylko kwestią czasu.

Eliminacja czynników

W związku z tym, przy projektowaniu i wykonywaniu elewacji metodą ETICS powinniśmy w maksymalny sposób eliminować wszelkiego rodzaju czynniki, które potencjalnie mogłyby przyspieszyć zjawisko porastania. Jeśli projektowany budynek będzie zlokalizowany w miejscu wilgotnym (okolice lasów, jezior, zbiorników wodnych) to tynk zewnętrzny powinien stworzyć środowisko niesprzyjające rozrostowi mikroorganizmów. Grzyby i pleśnie rozwijają się na podłożach o odczynach kwaśnych i słabo zasadowych. A zatem na omawianej elewacji powinien zostać zastosowany tynk posiadający silnie zasadowy odczyn.

Tynki silikatowe i silikonowe

Takimi produktami w ofercie Weber są tynki silikatowe weber TD331 bądź silikatowo – silikonowe weber TD336. Warto również zaznaczyć, że tynk tworzy cienką (od 1,5 do 3 mm) powłokę i niewątpliwie uległa by zwiększeniu jego odporność na rozrost niechcianych mikroorganizmów, gdyby został ułożony na odpowiedniej grubości warstwie bazowej. Warstwa ta jest wykonana głównie z cementu, który podobnie jak silikat ma bardzo wysoką zasadowość. Jej grubość powinna wynosić co najmniej 3 mm. Niestety praktyka budowlana pokazuje, że warstwa bazowa ma niejednokrotnie grubość mniejszą od 2 mm. W takiej sytuacji nie można się dziwić, że system przejawia niższą od projektowanej odporność na korozję biologiczną.

Tynki hydrofilowe

Innowacyjnym tynkiem jest hydrofilowy weber.pas topdry AquaBalance. Technologia AquaBalance tworzy inteligentną powłokę samoregulującą stopień zawilgocenia powierzchni. Jej zastosowanie na elewacjach budynków skutecznie rozwiązuje problem grzybów i alg, które rozrastają się na zawilgoconym tynku. Na powierzchni tynku AquaBalance kropla wody ma większą powierzchnię parowania, dzięki czemu znika znacznie szybciej. Nadmiar wilgoci jest czasowo absorbowany w mikrokanalikach tynku i natychmiast oddawany do atmosfery. Ściana wysycha błyskawicznie nie dając żadnych szans algom czy grzybom.

Kolor elewacji a porastanie

Bardzo ważną rolę przy projektowaniu elewacji odgrywa również jej kolor. Kolory jasne odbijają światło słoneczne, a w związku z tym powierzchnie nagrzewają się wolniej. Kolory ciemne dzięki zjawisku pochłaniania energii słonecznej sprzyjają szybszemu nagrzewaniu, dzięki czemu powierzchnie zdecydowanie dłużej pozostają suche. W takich okolicznościach mikroorganizmy nie znajdują koniecznej do ich wzrostu wilgoc,i a elewacja pozostaje czysta przez długie lata.

Warunki pogodowe

Omawiając temat trwałości elewacji i jej odporności na porastanie, nie można nie wspomnieć o warunkach pogodowych, w jakich prowadzone są prace związane z montażem systemu elewacyjnego. Jeśli prace będą prowadzone w warunkach jesienno-zimowych, z pewnością nie da się uniknąć zamoknięcia izolacji oraz kolejnych wbudowywanych warstw systemu. Wilgoć zamknięta w materiałach budowlanych będzie podczas eksploatacji budynku próbowała wydostawać się na zewnątrz tworząc na powierzchni tynku wilgotne, sprzyjające porastaniu podłoże.

Systemowe rozwiązanie

Na zakończenie należy podkreślić, że wszystkie komponenty chemii budowlanej muszą pochodzić od jednego producenta. Tylko wtedy jest on w stanie rozpatrzyć ewentualną reklamację. Zestaw produktów powinien posiadać aktualną aprobatę techniczną, a wykonawca, który został wyłoniony w drodze przetargu powinien posiadać ważne świadectwo autoryzacji wystawione przez producenta systemu.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj