Jak uniknąć odbarwień na elewacji?

Na powierzchni tynku widoczne są miejsca różniące się odcieniem, różnice widoczne są z pewnej odległości, z bliska powierzchnia wydaje się jednorodna kolorystycznie.

Problemy i pytania, z którymi się spotkasz

Problem odbarwień na elewacji

Montaż systemu ociepleniowego powinien być wykonywany przy sprzyjającej pogodzie. Właściwe warunki pogodowe w trakcie aplikacji i wiązania zapraw i tynku mają duże znaczenie dla trwałości użytych produktów i estetyki wykonanych prac. Idealne warunki to bezwietrzna pogoda, powietrze o niezbyt dużej wilgotności, zakres temperatur + 5°C do + 25°C. Aplikacja tynków mineralnych, silikatowych i silikatowo-silikonowych przy dużej wilgotności powietrza może być przyczyną białawych nalotów, które nie zmniejszają wytrzymałości tynku, ale mają wpływ na efekt estetyczny. Jest to zjawisko naturalne dla tynków mineralnych, co potwierdza Instrukcja ITB Nr 447/2009, str. 62, i nie może być podstawą do reklamacji.

 1. Tynki mineralne i polimerowo-mineralne wymagają dokładnego dozowania wody w mieszance. Należy stosować się do instrukcji umieszczonej na opakowaniu. Przy nakładaniu tych produktów na ścianę, należy unikać pracy w pełnym słońcu, przy silnym wietrze i przy zbyt wysokich temperaturach.
 2. Tynki wykończeniowe wymagają starannego wykończenia powierzchni. Tynk powinien być nakładany przy użyciu czystych i suchych narzędzi bez przerw zawsze w ten sam sposób. Należy pamiętać, że farba i tynk w tym samym kolorze na ścianie będą wyglądały inaczej. Farba wypełnia pory tynku czyniąc jego powierzchnię gładszą. Kolor na takiej powierzchni wygląda nieco jaśniej.
 3. Tynki mineralne i polimerowo-mineralne oraz silikatowe i silikatowo-silikonowe wymagają jednorodnego podłoża. Gdy podłoże nie jest jednorodne (poszczególne miejsca różnią się chłonnością) na tynku mogą pojawić się przebarwienia.

Rozwiązanie: Zapobieganie przebarwieniom

 1. Staranne wykonanie

  Wykończenie powierzchni tynku należy wykonywać bardzo starannie. Pełne powierzchnie powinien nakładać ten sam tynkarz, używając tego samego narzędzia. Nie można cofać się do miejsc już wykończonych.  Powierzchnię należy obrabiać w takiej kolejności, w jakiej nakładano tynk. Praca powinna odbywać się bez przerw.

 2. Czyszczenie narzędzi

  Narzędzia czyścić „na sucho”, np. używając szpachelki.

 3. Przemalowanie farbą

  Istniejące przebarwienia zalecamy przemalować farbą egalizacyjną w kolorze elewacji.

Rozwiązanie: tynk mineralny

 1. Odpowiednie proporcje

  Pamiętać należy o dozowaniu stałej ilości wody zarobowej i stałym czasie mieszania zaprawy.

  Do mieszania wykorzystujemy duży mieszalnik (kasta) i pojemnik do tynku, tak by można było jednorazowo mieszać większe partie materiału (min. 3 opakowania).

 2. Zacieranie tynku

  Tynkowanie powinno wykonywać tylu pracowników, aby zdołali zatrzeć nakładany tynk w czasie jego wiązania. Pomiędzy poziomami nie mogą być widoczne złącza technologiczne.

 3. Istotne informacje

  W przypadku nanoszenia tynku mineralnego weber należy obficie zmoczyć powierzchnię tynku podkładowego, pamiętając o unikaniu filmu wodnego

  Tynki mineralny weber nakładać na ścianę mocnym rzutem z kielni i wykańczać zależnie od faktury.

Produkty polecane do rozwiązania

Rozwiązanie: tynk cienkowarstwowy

 1. Gruntowanie

  W przypadku wykańczania powierzchni tynkami cienkowarstwowymi weber należy nanieść na podłoże płyn gruntujący (weber PG221).

 2. Przygotowanie tynku

  Należy mieszać na raz większą ilość worków lub wiader tynku (min. 3 opakowania), bezpośrednio przed nakładaniem powtórnie ręcznie wymieszać.

  Każdy tynk należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

 3. Nakładanie tynku

  Tynki cienkowarstwowe weber nanosić nierdzewną pacą na grubość odpowiadającą ok. 1,5-krotnej wielkości ziarna lub wymiarowi ziarna rysującego ("kornik").

 4. Zacieranie tynku

  Ostateczną strukturę uzyskujemy zacierając powierzchnię.

 5. Malowanie

  W przypadku tynków polimerowo-mineralnych białych (weber TM314) zaleca się przemalowanie powierzchni jedną z systemowych farb fasadowych (weber FZ381weber FZ391).

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj