weber PPU-1 65

NOWOŚĆ
Weber

wydajna poliuretanowa piana montażowa

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Aplikacja pianki może być prowadzona w zakresie temperatur powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. Powierzchnie robocze chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Wysoka wilgotność powietrza i podłoża przyspiesza wiązanie pianki. Pianka nie ma przyczepności do teflonu, poliamidu, polietylenu i uszczelniaczy silikonowych. Po zakończeniu prac należy przeczyścić pistolet aplikacyjny czyścikiem do pian PU weber PU cleaner.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Jednokomponentowa piana poliuretanowa weber PPU-1 65 przeznaczona do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania. Formuła o obniżonej rozprężalności i zwiększonej wydajności zapewnia właściwe wypełnienie szczelin. Do montażu przy pomocy aplikatora pistoletowego.

Zastosowanie produktu

 • Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
 • Osadzanie drzwi i okien
 • Izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
 • Uszczelnianie i montaż parapetów
 • Wypełnianie pęknięć i niewielkich, nieruchomych szczelin w budynku
 • Izolacja cieplna dachów i stropodachów

Najważniejsze właściwości produktu

 • Obniżona rozprężalność
 • Bardzo wydajna
 • Szybki montaż – krótki czas utwardzania
 • Wysoki komfort – dźwiękochłonna, termoizolacyjna
 • Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie: styropian, profile PVC, drewno i drewnopochodne, mineralne (cegła, beton, gips), metale

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzewanie grozi wybuchem. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Zawartość/pojemnik usuwać do/zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Stosowanie tego produktu może wywołać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub inne dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu skórnego z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). Stosować rękawice ochronne zgodne z EN 374, odzież ochronną zgodną z EN 13034, ochronę oczu zgodną z EN 167, ochronę twarzy zgodną z EN 166. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego .

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj