weber PPU-2

NOWOŚĆ
Weber

poliuretanowy klej do styropianu

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Aplikacja pianki może być prowadzona w szerokim zakresie temperatur powietrza i podłoża od - 5°C do +30°C. Powierzchnie robocze chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Wysoka wilgotność powietrza i podłoża przyspiesza wiązanie pianki. Pianka nie ma przyczepności do teflonu, poliamidu, polietylenu i uszczelniaczy silikonowych. Po zakończeniu prac należy przeczyścić pistolet aplikacyjny czyścikiem do pian PU weber PU cleaner.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy weber PPU-2 w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do mocowania białych i grafitowych płyt styropianowych w systemach ociepleń budynków metodą ETICS oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków, piwnic itp.

Zastosowanie produktu

 • Mocowanie płyt styropianowych w systemach ociepleń metodą ETICS
 • Mocowanie płyt styropianowych w obrębie ścianek fundamentowych
 • Wypełnianie szczelin między płytami termoizolacji
 • Mocowanie elementów dekoracyjnych ze styropianu, PVC, drewna
 • Mocowanie i uszczelnianie parapetów

Najważniejsze właściwości produktu

 • Niskoprężny
 • Wydajny
 • Doskonała przyczepność do styropianu i do podłoży mineralnych (beton, cegła, tynki)
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych (mas KMB, pap zgrzewalnych)
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoży drewnianych, drewnopodobnych, metali, tynków organicznych
 • Szybkie wykonanie prac związanych z ociepleniem (wstępne utwardzenie po 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 24 godzinach),
 • Stosowany w szerokim zakresie temperatur
 • Łatwa aplikacja

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzewanie grozi wybuchem. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Zawartość/pojemnik usuwać do/zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Stosowanie tego produktu może wywołać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub inne dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu skórnego z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). Stosować rękawice ochronne zgodne z EN 374, odzież ochronną zgodną z EN 13034, ochronę oczu zgodną z EN 167, ochronę twarzy zgodną z EN 166.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj