Wstępne oględziny, sprawdzenie stanu podłoża

Jak sprawdzić nośność podłoża? Jak sprawdzić nośność przy remoncie elewacji?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przeprowadzić badanie rodzaju podłoża i ocenę jego stanu. To pozwoli na właściwe wykonanie prac przygotowawczych, zapewniając ich jakość i trwałość. 

Sprawdzenie stanu i nośności podłoża

Etap I : Jak rozpoznać rodzaj materiału użytego do wykonania podłoża?

sprawdzenie stanu podłoża farby

Farby na bazie orgranicznej

Farby na bazie organicznych materiałów wiążących pod wpływem ciepła ulegają szybkiemu spulchnieniu.

sprawdzenie tynku akrylowego

Tynki akrylowe

Tynki akrylowe również ulegają pod wpływem ciepła spulchnieniu, ale w wydłużonym czasie.

sprawdzenie tynku mineralnego

Tynki mineralne

Tynki mineralne na bazie cementu nie reagują na ciepło.

Etap II : Jak zbadać stopień nośności podłoża?

nośność farby

Nośność na malowanym podłożu

Na powierzchniach gładkich nacinamy warstwę farby w kwadracie 10 x 10 cm ostrym nożem na krateczki ok. 2 x 2 mm. Jeśli po tym zabiegu przynajmniej 80% warstwy przylega pewnie do powierzchni, można ją uznać za nośną, w przeciwnym wypadku warstwę odspajającej się farby należy usunąć.

przyczepność farby

Przyczepność farby

Przyczepność farby na podłożu chropowatym sprawdzamy przy pomocy szpachelki. Jeśli warstwa farby odspaja się z łatwością, świadczy to o braku właściwej przyczepności. Należy tę warstwę bezwzględnie usunąć!

opukiwanie podłoża

Opukanie podłoża

Głuchy dźwięk podczas opukiwania ściany sygnalizuje nam brak przyczepności do podłoża. Należy tę warstwę bezwzględnie usunąć! Powstałe ubytki należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną lub tynkiem podkładowym.

Etap III : W jaki sposób badamy i oceniamy twardość podłoża?

sprawdzenie twardości podłoża

Zagłębienie

Ostrym przedmiotem, np. śrubokrętem mocno naciskamy na powierzchnię podłoża, jednocześnie go przekręcając. W zależności od łatwości zagłębiania się, oceniamy twardość podłoża.

sprawdzenie twardości podłoża

Ślady na powierzchni

Jeśli pociągnięcie ostrym przedmiotem (np. śrubokręt) nie zostawi śladu na powierzchni, można uznać, że jest twarda.

sprawdzenie twardości podłoża

Sprawdzanie nacisku

Jeżeli ten sam przedmiot zostawi ślad, znaczy, że powierzchnia nie jest twarda, ale dostatecznie stabilna. Jeśli z łatwością ulegnie naciskowi, należy warstwę usunąć.

Etap IV : Jak możemy oczyścić zabrudzone powierzchnie?

czyszczenie ściany myjką

Odpowiednia odległość

Dyszę wysoko- ciśnieniowego urządzenia do mycia dużych powierzchni trzymać w odległości 10 - 30 cm od powierzchni. Dowiedz się więcej o czyszczeniu myjką z poradnika - jak chronić i czyścić elewację.

ciśnienie czyszczenia ścian

Odpowiednie ciśnienie

W trakcie czyszczenia należy nastawić wartość ciśnienia tak, by nie zniszczyć warstwy wierzchniej (ok. 80 barów).

środek czyszczący do myjki

Odpowiedni środek czyszczący

Znając rodzaj materiału warstwy wierzchniej wybieramy odpowiedni środek czyszczący. 

Drobne zabrudzenia - jak sobie z nimi radzić? W przypadku nalotów od kurzu i sadzy lub rdzawych nalotów, należy zastosować preparat weber PC241. W przypadku ścian narażonych na porastanie grzybami i pleśnią, również we wnętrzach, stosujemy preparat weber PC243

Etap V : W jaki sposób możemy usunąć farby i tynki organiczne?

czyszczenie z farby organicznej

Preparatem chemicznym

Po naniesieniu specjalnego preparatu chemicznego, szpachelką usuwać rozmiękczoną warstwę farby

czyszczenie z farby organicznej

Piaskowanie

Przy pomocy agregatu do piaskowania wykorzystując technologie sucha lub mokra.

czyszczenie z farby organicznej

Ogrzewanie

Ogrzewając wierzchnią warstwę w sposób ciągły, (bez opalania) niezwłocznie usuwać rozmiękczoną powłok

Etap VI : Jak należy badać nasiąkliwość podłoża?

badania nasiąkliwości podłoża

Zmocz powierzchnię

Zmoczyć powierzchnię obficie wodą.

badania nasiąkliwości podłoża

Czy woda spływa?

Jeżeli woda spływa a na powierzchni zostają krople, podłoże uznajemy za nienasiąkliwe.

nasiąkliwość powierzchni

Jak szybko wsiąka woda?

Jeżeli woda szybko wsiąka, podłoże uznajemy za dobrze ssące.

Etap VII : Jak badać pęknięcia ścian, murów? Z obrazu pęknięć można określić ich przyczynę

pęknięcia na tynku w jednym kierunku

Pęknięcia o zdecydowanych kierunkach

Pęknięcia o zdecydowanych kierunkach są efektem zachwiania statyki budynku lub rozszerzania termicznego.

pęknięcia na tynku

Pajęczynki

Nieregularne kształty pęknięć (pajęczynki) wskazują na kurczenie się podłoża.

spękania tynku - łatka gipsowa

Gipsowa łatka

Po założeniu gipsowej łatki możemy obserwować czy ściana nadal pęka (pęknięcie rozszerzające się lub martwe). W przypadku pęknięć martwych można wypełnić pozostałe szczeliny odpowiednim materiałem do rodzaju podłoża.

Etap VIIII : Jak można określić stopień zawilgocenia i zasolenia?

podciąganie kapilarne

Podciąganie kapilarne

Kapilarne podciąganie wody jest przyczyną zawilgocenia murów; przy niskich temperaturach woda zamarza uszkadzając tynk.

określenie ilości wilgoci

Określenie ilości soli i wilgoci

Odspojone ze ścian próbki poddawane są badaniom laboratoryjnym celem określenia ilości wilgoci i soli oraz ich rodzajów i koncentracji. Badania te pozwalają na określenie przyczyn zawilgocenia

stopień zawilgocenia - łatka

Obserwacja

Po założeniu gipsowej łatki możemy obserwować czy ściana nadal pęka (pęknięcie rozszerzające się lub martwe). W przypadku pęknięć martwych można wypełnić pozostałe szczeliny odpowiednim materiałem do rodzaju podłoża.

Jak rozpoznać rodzaj istniejącego podłoża?

nowy mur ceglany

Nowy, dobrej jakości mur ceglany

- równomierne rozłożenie spoin,
- dobrej jakości cegły,
- zaprawa murarska ma odpowiednią twardość (nie kruszy się)

mur mieszany

Mur mieszany

- cegły i naturalne kamienie murowane razem, 
- odpowiedniej twardości zaprawa murarska

mur z betonu komórkowego

Mur z betonu komórkowego

- dokładność elementów,
- biały lub szary kolor,
- duża chłonność podłoża,
- równomierne rozłożenie spoin

stary mur ceglany

Stary mur ceglany

- zdeformowane, wykruszone fragmenty,
- spoiny pozbawione zaprawy,
- ewentualne resztki tynku na powierzchni muru

stary mur kamienny

Stary mur kamienny

- nieregularny rozstaw fug,
- pojawienie się różnych barw, 
- szczeliny fugowe z ubytkami zaprawy, 
- wyszczerbione fragmenty

stary ceglany mur

Dawny mur gliniany

- miękki budulec,
- widoczne pozostałości roślin,
- pokaźna grubość muru,
- barwa szaro-brązowy

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj