Wybór koloru tynku cienkowarstwowego

Krajobraz miejski lub naturalny to różne przestrzenie, które w mniejszym lub większym stopniu są od siebie uzależnione. Na odbiór koloru mają wpływ: światło, otoczenie oraz klimat.

Każdy obserwator, każdy użytkownik, w grupie czy indywidualnie, posiada swój kod barw i przypisuje im różne znaczenia. Nawet, jeśli kilka osób patrzy na ten sam obiekt, każda z nich opisze jego kolor na swój indywidualny sposób. Ten sam kolor inaczej będzie wyglądał o wschodzie i zachodzie słońca.

Ten sam kolor wyda nam się inny na różnych strukturach tynku. Ten sam kolor wreszcie będzie zmieniał swoją intensywność w zależności od odległości z jakiej na niego patrzymy, otoczenia, w jakim się znajduje, a nawet temperatury otoczenia, utrzymującej się w chwili obserwacji.

Poniższe informacje pozwalają zrozumieć, dlaczego próbka wybrana w biurze, oświetlona sztucznym światłem, często odbiega od wyglądu na budowie. Dobór koloru powinien zostać powierzony architektowi z dużym doświadczeniem i wyobraźnią. Tylko wtedy końcowy efekt będzie w pełni nas zadowalał.

Rozwiązanie: odpowiedni dobór kolorów

 1. Im mniejsze ziarno w tynku cienkowarstwowym, tym kolor jest ciemniejszy.
  Kolory:
  a) BU84-AS1 struktura baranek 3,0 mm
  b) BU84-AS1 struktura baranek 1,5 mm
  c) AG31-ASM0 struktura baranek 3,0 mm
  d) AG31-ASM0 struktura baranek 1,5 mm
 2. Rodzaj oświetlenia wpływa na odbiór koloru.
 3. Wybrany przez architekta kolor inaczej będzie wyglądał na gotowym budynku, na ekranie monitora, a jeszcze inaczej na gotowej próbce materiału.
 4. Otoczenie innych materiałów wpływa na odbiór koloru tynku.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj