Wybór materiału izolacyjnego. Na co zwrócić uwagę?

Na co należy zwracać uwagę przy doborze systemu? Jakimi kryteriami należy się kierować wybierając takie, a nie inne rozwiązanie? Jaki materiał izolacyjny wybrać, aby izolacja naszego domu była trwała i skuteczna?

Rozwiązanie - wybierz odpowiednie ocieplenie

W zakresie złożonych systemów izolacji cieplnej budynków (ETICS) firma Weber oferuje rozwiązania oparte o szeroką gamę materiałów izolacyjnych. Wśród nich znajdziemy systemy najbardziej popularne, które oparte są o styropian, styropian grafitowy, wełnę mineralną w płytach jak również wełnę lamelową. Oferta Weber zawiera również rozwiązania Premium oparte o polistyren ekstrudowany oraz o płyty z piany rezolowej (fenolowej). Rodzaj materiału, jego grubość oraz sposób zamocowania powinny zostać określone w projekcie technicznym. Poszczególne materiały izolacyjne różnią się między sobą. Na schemacie przedstawione zostały obszary zastosowań dostępnych w systemach Weber materiałów izolacyjnych.

1. Systemy oparte o EPS (styropian) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogą być stosowane na wszystkich budynkach do wysokości 25 metrów od poziomu terenu.

2. Systemy oparte o wełnę mineralną muszą być stosowane na wszystkich budynkach powyżej wysokości 25 metrów od poziomu terenu. Wyjątek stanowią budynki do 11 kondygnacji włącznie wzniesione przed dniem 1 kwietnia 1995 roku. Rekomendujemy wełny mineralne ISOVER.

3. Płyty z XPS mają bardzo małą nasiąkliwość i dużą wytrzymałość na ściskanie. Stąd ich główne obszary zastosowań to ściany fundamentów/piwnic, strefy cokołowe stykające się bezpośrednio z gruntem lub z konstrukcją balkonu lub tarasu.

4. Płyty rezolowe (fenolowe) to materiał, który osiąga najlepsze właściwości termoizolacyjne wśród produktów oferowanych na rynku (λ=0,021 W/m•K). Dzięki temu wartość U przegrody jest osiągana przy niemal dwukrotnie mniejszej grubości płyty w porównaniu do tradycyjnych izolacji. Produkt jest idealny do nowych budynków i do renowacji, spełnia najwyższe wymogi stawiane materiałom dedykowanym do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Płyty rezolowe posiadają stabilne właściwości termoizolacyjne przez lata.

Ocieplenie styropianem

Styropian (EPS) λ = 0,036 – 0,044 (Wm/K)

Jest to najpopularniejszy i najtańszy materiał termoizolacyjny (ponad 80% wszystkich ociepleń) występuje w różnych wersjach (biały, grafitowy, dalmatyńczyk) różniących się wsp. λ, a także wytrzymałością na rozrywanie TR (TR100 lub TR80).

Styropian jest powszechnie stosowanym produktem, którym ociepla się budynki do 25 m wysokości o prostych ścianach. Przy wyższych budynkach styropian zastępuje wełna mineralna ze względu na niepalność. Dla efektywnego spełnienia swoich funkcji izolacja ze styropianu wymaga właściwego montażu i zabezpieczenia, a to zapewnia pakiet produktów towarzyszących w postaci kleju, siatki, łączników, płynu gruntującego, tynku i farby elewacyjnej.

Płyty styropianowe w każdej wersji (białe, grafitowe i dalmatyńczyk) to wdzięczny materiał do izolacji ścian zewnętrznych. Styropian przez lata zachowuje swoje parametry termoizolacyjne.

Ocieplenie wełną mineralną

Wełna mineralna (WM) λ = 0,034 – 0,044 (Wm/K)

Wełna jest materiałem niepalnym i występuje w różnych wersjach (wełna zwykła, wełna lamelowa) różniących się wsp. λ, a także wytrzymałością na rozrywanie TR (TR10 – TR20 dla wełny zwykłej lub TR80 dla wełny lamelowej).

Wełna mineralna jest niepalna i paroprzepuszczalna i stanowi idealny materiał termoizolacyjny na tych ociepleniach, na których takie parametry są wymagane. Rekomendujemy wełnę ISOVER Fasoterm 35, która jest gwarancją niepalności przegrody, doskonałej izolacji cieplnej (λD= 0,035 W/mK), oraz właściwego mikroklimatu, dzięki niskiemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary wodnej.

Ocieplenie ETICS na wełnie mineralnej jest trwałe oraz odporne na korozję chemiczną i biologiczną, ale jest też droższym rozwiązaniem niż termoizolacja płytami styropianowymi. Różnica w kosztach wynika z wyższej ceny wełny mineralnej stanowiącej podstawę systemu ocieplenia oraz z nieco wyższych kosztów robocizny. Wełna – zarówno zwykła, jak i lamelowa – jest odporna na wysokie temperatury i niepalna. Dodatkowo wełna mineralna „oddycha”, zapewniając efekt dyfuzji pary wodnej i eliminując wilgoć, a także gwarantuje dobrą izolację akustyczną. Jednak te właściwości w pełni prezentuje tylko dobrze zamontowana i zabezpieczona wełna mineralna. Dlatego tak ważny jest właściwy dobór kompletnego systemu ocieplenia z klejem, gruntem, tynkiem i farbą fasadową w rolach głównych.

Ocieplenie pianką rezolową (fenolową)

Piana rezolowa λ = 0,020 – 0,021 (Wm/K), TR80.

Płyty z pianki rezolowej mają rewelacyjnie niski współczynnik przewodzenia ciepła, co czyni je jednym z najcieplejszych materiałów izolacyjnych na rynku. Jest to jednak jedne z droższych systemów ociepleń. Płyty z piany rezolowej są również odporne na absorpcję wody oraz charakteryzują się dobrą wytrzymałością na ściskanie.

Ocieplenie w postaci płyt z piany rezolowej jest często stosowane w sytuacjach, gdy ze względu na grubość, nie ma miejsca na standardowe rozwiązania np. ocieplenie ścian loggi, czy ścian balkonowych.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj