Wybór materiału izolacyjnego. Na co zwrócić uwagę?

Na co należy zwracać uwagę przy doborze systemu? Jakimi kryteriami należy się kierować wybierając takie, a nie inne rozwiązanie? Jaki materiał izolacyjny wybrać, aby izolacja naszego domu była trwała i skuteczna?

W zakresie złożonych systemów izolacji cieplnej budynków (ETICS) oferujemy rozwiązania oparte o szeroką gamę materiałów izolacyjnych. Wśród nich znajdziemy systemy najbardziej popularne, które oparte są o styropian biały, styropian grafitowy, wełnę mineralną w płytach jak również wełnę lamelową.

Możesz wybrać również rozwiązania premium oparte o płyty z piany rezolowej (fenolowej). Rodzaj materiału, jego grubość oraz sposób zamocowania powinny zostać określone w projekcie technicznym. Poszczególne materiały izolacyjne różnią się między sobą.

Wybór materiału izolacyjnego

  1. Systemy oparte o EPS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogą być stosowane na wszystkich budynkach do wysokości 25 metrów od poziomu terenu.
  2. Systemy oparte o wełnę mineralną (np. ISOVER Fasoterm 35) muszą być stosowane na wszystkich budynkach powyżej 25 metrów od poziomu terenu. Wyjątek stanowią budynki do 11 kondygnacji włącznie wzniesione przed dniem 1 kwietnia 1995 roku.
  3. Płyty z XPS mają bardzo małą nasiąkliwość i dużą wytrzymałość na ściskanie. Stąd ich główne obszary zastosowań to ściany fundamentów/piwnic, strefy cokołowe stykające się bezpośrednio z gruntem lub z konstrukcją balkonu lub tarasu.
  4. Płyty rezolowe (fenolowe) to materiał, który osiąga najlepsze właściwości termoizolacyjne wśród produktów oferowanych na rynku (λ=0,021 W/m•K). Dzięki temu wartość U przegrody jest osiągana przy niemal dwukrotnie mniejszej grubości płyty w porównaniu do tradycyjnych izolacji. Produkt jest idealny do nowych budynków i do renowacji, spełnia najwyższe wymogi stawiane materiałom dedykowanym do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Płyty rezolowe posiadają stabilne właściwości termoizolacyjne przez lata.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj