weberbase UNI S

Weber

klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Klej weberbase UNI S może być stosowany jeżeli temperatura ściany i powietrza nie jest niższa od + 5°C; lub nie jest wyższa od + 25°C, przy wilgotności względnej powietrza niższej od 85%. Te warunki dotyczą całkowitego czasu wiązania (3 - 5 dni), a nie tylko momentu aplikacji. Podczas prac należy chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem. Rekomendujemy użycie siatek ochronnych na rusztowania lub plandek.

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Ups, nie możemy wykonać kalkulacji z tymi opcjami

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

  • Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego w systemie ociepleniowym weber.therm
  • Klejenie płyt ze styropianu białego oraz grafitowego do podłoży mineralnych w systemie ociepleniowym weber.therm
  • Wyrównywanie podłoża i wypełnianie ubytków w podłożu

Najważniejsze właściwości produktu

  • Do wykonywania warstwy zbrojonej siatką na styropianie białym oraz grafitowym
  • Do mocowania styropianu białego oraz grafitowego
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Plastyczny przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • Mrozoodporny po związaniu

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement - po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj