weberbase UNI S

Weber

klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Klej weberbase UNI S może być stosowany jeżeli temperatura ściany i powietrza nie jest niższa od + 50C lub nie jest wyższa od + 250C, przy wilgotności względnej powietrza niższej od 85%. Te warunki dotyczą całkowitego czasu wiązania (3 - 5 dni), a nie tylko momentu aplikacji. Podczas prac należy chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i silnym wiatrem. Rekomendujemy użycie siatek ochronnych na rusztowania lub plandek.

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Sorry, there was an error with the selected options

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

  • Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego w systemie ociepleniowym weber.therm
  • Klejenie płyt ze styropianu białego oraz grafitowego do podłoży mineralnych w systemie ociepleniowym weber.therm
  • Wyrównywanie podłoża i wypełnianie ubytków w podłożu

Najważniejsze właściwości produktu

  • Do wykonywania warstwy zbrojonej siatką na styropianie białym oraz grafitowym
  • Do mocowania styropianu białego oraz grafitowego
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Plastyczny przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • Mrozoodporny po związaniu

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement - po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj