weber.floor 4955

packaging_weber_floor_4955.jpg

Mata akustyczna

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

 

Zużycie

 

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

  • Bardzo dobre parametry akustyczne
  • Cienkowarstwowa izolacja akustyczna
  • Warstwa oddzielająca na słabszych podłożach
  • Łatwa i szybka w układaniu
  • Dla budynków nowych i remontowanych

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj