Dokumentacja produktowa

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

weber.floor HB PLUS 1.5 jest przeznaczony do wykonywania zacieranych, odpornych na ścieranie, monolitycznych posadzek betonowych metodą „suche na mokre”. Wyrób przeznaczony do stosowania w magazynach, fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach, centrach handlowych oraz na innych powierzchniach narażonych na bardzo duże obciążenia mechaniczne.
weber.floor HB PLUS 1.5 nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie agresywnych substancji powodujących korozję spoiwa cementowego.
 

Najważniejsze właściwości produktu

 • Ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie
 • Ekstremalnie wysoka odporność na pylenie
 • Odporność na uderzenia
 • Posypka niskoalkaliczna
 • Zawiera wyselekcjonowane kruszywa kwarcowe, węglik krzemu, wysokosprawne modyfikowane spoiwo cementowe oraz domieszki
 • Zawiera specjalny dodatek ARR (Alkali Reaction Reducer) ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
 • Łatwy do wbudowania i zacierania
 • Niepalny
 • Zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
 • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
 • Nie wymaga kosztownych konserwacji
 • Łatwy do utrzymania w czystości
 • Mrozoodporny
 • Atest PZH do stosowania w przemyśle spożywczym

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj