Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Zużycie

 

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

 • Bardzo wysoka odporność na ścieranie
 • Bardzo wysoka odporność na pylenie
 • Odporność na uderzenia
 • Posypka niskoalkaliczna
 • Zawiera wyselekcjonowane kruszywa kwarcowe, węglik krzemu, wysokosprawne modyfikowane spoiwo cementowe oraz domieszki
 • Zawiera specjalny dodatek ARR (Alkali Reaction Reducer) ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
 • Łatwy do wbudowania i zacierania
 • Niepalny
 • Zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
 • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
 • Nie wymaga kosztownych konserwacji
 • Łatwy do utrzymania w czystości
 • Mrozoodporny
 • Atest PZH do stosowania w przemyśle spożywczym

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach