weber.tec PA

Weber

Rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +5°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

weber.tec PA jest przeznaczony do:

 • zabezpieczenia powierzchni nowo wykonanych jastrychów, posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo posypkami weber.floor HB PLUS 1.5, weber.floor HB PLUS 3.0, weber.floor HB PLUS 6.0, przed zbyt szybką utratą wilgoci
 • do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie w czystości istniejących posadzek
 • do zabezpieczenia przed pyleniem i zmniejszenia nasiąkliwości podłoży cementowych.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów
 • Ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
 • Zabezpiecza przed pyleniem
 • Bezbarwny
 • Błyszczący po wyschnięciu
 • Jednokomponentowy
 • Rozpuszczalnikowy
 • Ze względu na szybkość wysychania zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur od +5°C

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Materiał w stanie utwardzonym jest nieszkodliwy dla środowiska. Przed zastosowaniem należy przeczytać wskazówki ostrzegawcze znajdujące się na opakowaniu i bezwzględnie ich przestrzegać. Materiału nie wolno zrzucać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani do gruntu. Rozlany materiał należy niezwłocznie zebrać np. za pomocą trocin. Z pojemnikami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ich usuwaniu. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa transportu, składowania, używania oraz ochrony środowiska, zawarte są w karcie charakterystyki produktu dostępnej u dostawcy produktu.  

posadzka w hali stulecia
Renowacja posadzek przemysłowych

Hala Stulecia - posadzka z weber.floor 4610

Nowa posadzka z weber.floor 4610 w Hali Stulecia we Wrocławiu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj