weber.tec PU K 25

packaging_weber_tec_PU_K_25.jpg

jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji: od +50 C do +350 C. weber.tec PU K 25 utwardza się wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza nie powinno być prowadzone.
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

 

 

Najważniejsze właściwości produktu

  • Masa średnio miękka - twardość A30
  • Trwale elastyczna
  • Gazoszczelna
  • Łatwa w aplikacji
  • Do spoin pionowych i poziomych

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach