Jak dobrać szerokość fugi? Jak gruba powinna być spoina?

Cienkie fugi wyglądają atrakcyjnie, ale ważne jest, aby miały odpowiednią grubość.

Jaka może być minimalna grubość spoin?

Jaka zatem może być minimalna szerokość spoin między płytkami?

Odpowiednią wielkość spoin pomiędzy płytkami dobieramy pod kątem wielkości ich boku lub boków. Zgodnie z „Instrukcją ITB nr 397/2014 „Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlanych. Część B. Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: okładziny i posadzki z płytek ceramicznych” wskazano, że: minimalna wielkość spoin (szczególnie na elementach zewnętrznych) powinna zapewnić kompensację odkształceń liniowych płytki ceramicznej w stosunku do podłoża (oczywiście w zależności od wielkości płytki).

Dla płytek większych mocowanych na zewnątrz zaleca się nie stosować mniejszych spoin niż 5 mm.

Przykłady szerokości fug w stosunku do wymiarów płytki

Długość boku płytki Szerokość spoiny
do 100 mm 2 mm
od 100 do 200 mm 3 mm
od 200 do 600 mm 4 mm
powyżej 600 mm 5-20 mm

Dodatkowo warto podkreślić, że szczególnie płytki w ciemniejszych kolorach mogą powodować sporą rozszerzalność liniową z powodu występowania wyższych temperatur działających na okładziny ceramiczne.

Jak policzyć zużycie fugi?

Ilość zużytej zaprawy do spoinowania zależy od wielkości oraz grubości płytek, od szerokości szczelin pomiędzy nimi oraz od gęstości fugi. Gęstość fugi można znaleźć w kartach technicznych produktów.

Współczynnik gęstości spoin Weber wynosi dla:

  • weber.fug 872 – 1,4
  • weber.fug 887 – 1,4

Dokładną ilość potrzebnej spoiny można wyliczyć za pomocą wzoru:

(dł. płytki + szer. płytki) x szer. fugi x gł. fugi x wsp. gęstości fugi / dł. płytki x szer. płytki

Dla ułatwienia obliczeń, przy każdym produkcie - fudze Weber, znajdziesz kalkulator zużycia.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj