weber.xerm 855

DEITERMANN KM Flex Plus
Weber

Wysokoelastyczna, cienko – i średniowarstwowa zaprawa klejąca do płytek

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu w trakcie klejenia i wiązania.

Zużycie

ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm warstwy przy układaniu na pełne podparcie

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych w formie zaprawy proszkowej, do rozmieszania z wodą. Klasyfikacja produktu według normy PN-EN 12004 – C2TE S1.

Najważniejsze właściwości produktu

  • Do pomieszczeń mokrych
  • Na powierzchnie obciążone termicznie
  • Na podłoża odkształcalne
  • Mrozoodporna i wodoodporna

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj