Jak należy odnawiać powierzchnię o obniżonej nośności?

Powierzchnie ścienne o niskiej nośności wymagają przed rozpoczęciem prac tynkarskich dokładnej diagnozy i przygotowania podłoża. Ominięcie tych działań może doprowadzić do powstania szkód na elewacji i w konsekwencji powtórzenie prac renowacyjnych.

Badanie podłoża oraz przygotowywanie powierzchni

 1. Sprawdź twardość powierzchni

  Twardym, ostrym przedmiotem zrobić rysę - w ten sposób sprawdzamy twardość powierzchni.

 2. Rozwarstwienia

  Ostukiwaniem sprawdzamy czy w głębszych warstwach ściany nie ma rozwarstwień.

 3. Co pod spodem?

  Jeżeli istnieje taka potrzeba, przy pomocy dłuta odkrywamy także głębsze warstwy.

 4. Uzupełnij spoiny

  Spoiny między cegłami należy pogłębić, oczyścić z poluzowanych części, brakujące części muru uzupełnić.

 5. Czyścimy powierzchnię

  Całą powierzchnię należy przeszczotkować i zmyć wodą.

 6. Wykonujemy obrzutkę cementową

  Podłoże należy pokryć obrzutką cementową weber tak, aby przykryć przymocowaną siatkę zbrojącą.

 7. Tynk podkładowy

  Po całkowitym związaniu (ok. 2-3 dni) należy nanieść ręcznie lub maszynowo tynk podkładowy.

 8. Przygotuj powierzchnię tynku podkładowego

  Powierzchnię tynku podkładowego przygotować odpowiednio pod warstwę wykończeniową.

 9. Aplikacja tynku

  Do wykończenia powierzchni należy użyć tynków szlachetnych, tynków cienkowarstwowych lub farb elewacyjnych.

 10. System ociepleniowy

  Gdy zachodzi potrzeba docieplenia budynku, na wyrównanej tynkiem podkładowym ścianie montujemy kompleksowy system ociepleniowy, wzmacniając mocowanie klejem dodatkowo łącznikami mechanicznymi.

Produkty polecane do rozwiązania

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj