weber ZM5 uni

NOWOŚĆ
Weber

Uniwersalna, cementowo-wapienna zaprawa do murowania i tynkowania w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą.

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna wynosić od +5ºC do 25ºC. W okresie 7 dni od murowania należy chronić powierzchnię muru przed opadami atmosferycznymi oraz czynnikami powodującymi gwałtowne wysychanie.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Uniwersalna, cementowo-wapienna zaprawa do murowania i tynkowania w formie
suchej mieszanki, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą. Produkt zgodny z wymaganiami
norm EN 998-1 i EN 998-2, klasyfikacja GP - CS IV – Wc0.

Zastosowanie produktu

Zaprawa murarsko-tynkarska weber ZM5 uni służy do:

 • murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcyjnych, nośnych, działowych, osłonowych;
 • murowania z cegieł i pustaków ceramicznych, cegieł wapienno-piaskowych i silikatowych, bloczków i pustaków keramzytowych, bloczków betonowych, gazobetonowych i keramzytobetonowych, prefabrykatów żelbetowych i kamieni naturalnych;
 • wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich;
 • tynkowania wewnątrz, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, np. łazienki i natryski;
 • prowadzenia prac remontowych - wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoży.

Zaprawa weber ZM 5 uni zastępuje tradycyjne zaprawy budowlane, przygotowywane na placu budowy ze składników.

Najważniejsze właściwości produktu

 • wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
 • grubość spoiny 2-3 mm
 • mrozoodporna - do wewnątrz i na zewnątrz
 • wodoodporna
 • ogranicza wpływ mostków termicznych
 • do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
 • do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku zanieczyszczenia oczy przemyć wodą, skórę umyć woda z mydłem. Świeże zabrudzenia zaprawą usuwać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj