Beton jak nowy z systemem weberep duo. Naprawa betonu.

Beton to jeden z podstawowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie.

Beton jest kojarzony przede wszystkim z dużymi projektami infrastrukturalnymi, takimi jak tunele, mosty, wiadukty… Ale beton jest wszędzie dookoła nas – z jego udziałem powstawały budynki mieszkalne i biurowe, garaże, szkoły, baseny i obiekty sportowe. Dlaczego o tym mówimy? Bo beton, jak każdy materiał budowlany, starzeje się i wymaga konserwacji.

zaprawa do naprawy betonu

Na ratunek… betonowi

Betonowe konstrukcje kształtowały krajobraz miast od dziesięcioleci. Dziś także architekci chętnie sięgają po surowy beton, tworząc nowoczesną tkankę miejską. Ale dzisiejszy beton będzie jeszcze długo eksploatowany. Inaczej to wygląda w przypadku betonu „z historią”.

Po latach eksploatacji na odsłoniętych betonowych elementach zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki starzenia i niszczenia. Powstają one na skutek obciążeń statycznych i dynamicznych, uderzeń, ścierania, oddziaływania warunków atmosferycznych itp.

Aby przywrócić dawną świetność betonowym lub żelbetowym konstrukcjom, należy je poddać renowacji. Naprawa betonu to kilkuetapowy proces, który wymaga analizy i doboru właściwych rozwiązań.

Przed przystąpieniem do naprawy powierzchni betonowych trzeba:

 • odpowiednio sklasyfikować naprawiany element,
 • ustalić przyczynę powstania uszkodzeń,
 • dokonać oceny uszkodzeń,
 • określić zakres prac renowacyjnych,
 • ocenić, czy planowane prace renowacyjne przyniosą zamierzony efekt

Dobór odpowiedniego rozwiązania

Aby prawidłowo i trwale naprawić beton, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie materiałowe. Przy jego doborze trzeba kierować się przeznaczeniem elementu. Elementy konstrukcyjne powinny być naprawiane tylko materiałami przeznaczonymi do napraw konstrukcyjnych (klasa R3 lub R4 wg PN-EN 1504–3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych, Część 3. Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne). Zastosowanie materiałów spełniających powyższe wymagania (a co za tym idzie o odpowiednim poziomie parametrów wytrzymałościowych i użytkowych) gwarantuje odpowiednią trwałość i skuteczność przeprowadzonej naprawy.

Elementy betonowe konstrukcyjne (stanowią integralną część bryły obiektu)

betonowe schody

betonowe schody wylewane

balkon betonowy

betonowe płyty balkonowe i tarasowe

słupy, belki, ściany żelbetowe, wsporniki

słupy, belki, ściany żelbetowe, wsporniki

Elementy betonowe niekonstrukcyjne (nie tworzą podstawowej bryły obiektu)

mała architektura z betonu

obiekty małej architektury

fundamenty ogrodzeń z betonu

fundamenty ogrodzeń, ogrodzenia

mur oporowy betonowy

murki oporowe

Uszkodzenia elementów betonowych i ich przyczyny

Najczęściej występujące uszkodzenia elementów betonowych to różnego rodzaju ubytki, wykruszenia, odspojenia, spękania.

Uszkodzenia te mogą być konsekwencją działania:

 • czynników chemicznych (karbonatyzacja betonu lub jego korozja w wyniku oddziaływania np. soli odladzających),
 • czynników fizycznych (np. odspojenia powstałe na skutek uderzenia lub cyklicznego zamarzania i rozmarzania).

Karbonatyzacja to jedna z częstszych przyczyn uszkodzeń betonu. Jest to proces wietrzenia chemicznego na skutek oddziaływania dwutlenku węgla i wody na betonową powierzchnię. W efekcie dochodzi do przemiany wodorotlenku wapnia w węglan wapnia. Ta reakcja chemiczna powoduje zmianę odczynu betonu z zasadowego (pH ok. 12 – środowisko, w którym powstaje warstwa pasywacyjna) na obojętny (pH ok. 7). Warstwa pasywacyjna, chroniąca zbrojenie w środowisku zasadowym, w wyniku karbonatyzacji zanika (przy osiągnięciu przez beton odczynu pH < 9,5). W konsekwencji dochodzi do korozji zbrojenia, a następnie powstania uszkodzeń betonu.

Równie często jak z karbonatyzacją mamy do czynienia z uszkodzeniami spowodowanymi oddziaływaniem soli odladzających oraz powierzchniowymi ubytkami i wykruszeniami powstałymi na skutek zamarzania wody w strukturze betonu.

Często spotykane uszkodzenia elementów betonowych

uszkodzenia konstrukcji - karbonatyzacja betonu

Karbonatyzacja betonu

nadkruszony beton naprawa

Uszkodzenia mechaniczne betonu

uszkodzenie betonu po zimie

Uszkodzenia betonu na skutek cyklicznego zamarzania i rozmarzania

spękania betonu

Spękania betonu

zwietrzały beton jak naprawić

Zwietrzenie betonu

System weberep duo – beton jak nowy!

Elementy betonowe, które z czasem będą wymagały naprawy, znajdują się wszędzie – zarówno w domach jedno- i wielorodzinnych (np. schody, płyty balkonowe, słupy betonowe), jak i w dużych inwestycjach infrastrukturalnych. Do naprawy uszkodzonych betonowych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych w każdym z tych obiektów służy nowy system weberep duo. Dzięki niemu stary beton będzie jak nowy!

System weberep duo – 2 produkty a 4 zastosowania!

Cztery etapy pracy z czterema różnymi produktami – tak wygląda standardowa renowacja betonu. Tymczasem Weber oferuje do kompleksowych napraw elementów betonowych system weberep duo, który składa się tylko z dwóch produktów.

 • weberep KB duoochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny w jednym. Jest to gotowa mieszanka mineralna, która po zarobieniu wodą tworzy zaprawę o konsystencji gęstej śmietany. Zaprawa służy do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte fragmenty zbrojenia, a jednocześnie zapewnia optymalną przyczepność pomiędzy odsłoniętymi fragmentami zbrojenia i podłożem betonowym a nanoszoną zaprawą naprawczą.
 • weberep R4 duozaprawa naprawcza klasy R4 o najwyższych parametrach wytrzymałościowych (zgodnie z normą PN-EN 1504-3 dla zapraw naprawczych do betonu) i szpachlówka w jednym. Produkt w postaci gotowej mieszanki mineralnej do zarobienia wodą. Do stosowania jako zaprawa naprawcza (o maksymalnej grubości warstwy do 50 mm w jednym cyklu roboczym) oraz jako zaprawa szpachlowa do wyrównywania podłoża (minimalna grubość warstwy to 1 mm).

✔ Dwa razy mniej produktów to dwa razy mniej pracy!
✔ Ograniczenie liczby produktów oznacza mniej strat i odpadów na budowie.
✔ Bardzo łatwa obróbka – możliwość uzyskania równej i gładkiej powierzchni.
✔ Szybka i prosta aplikacja przy użyciu standardowych narzędzi.

weberep KB duo - ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny

Do stosowania:

 • jako mineralna ochrona antykorozyjna zbrojenia
 • jako mostek sczepny dla zaprawy naprawczej weberep R4 duo
 • w celu wykonania trwałego połączenia pomiędzy zaprawą naprawczą a betonem

Dane techniczne:

 • grubość warstwy min. 1,0 mm w dwóch cyklach roboczych
 • czas schnięcia ochrony antykorozyjnej to ok. 2–3 h na warstwę

Właściwości produktu:

 • ochrona antykorozyjna i mostek sczepny w jednym doskonała przyczepność
 • bardzo dobre właściwości aplikacyjne,
 • łatwa i lekka obróbka optymalna konsystencja, nie spływa
 • krótki czas całkowitego schnięcia
 • wysoka skuteczność zabezpieczenia
 • trwałość naprawy

Szacunkowe zużycie:

 • jako ochrona antykorozyjna zbrojenia: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego ∅ 14 mm, na 2 warstwy
 • jako mostek sczepny: ok. 1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża

weberep R4 duo - zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista

Do stosowania:

 • jako zaprawa reprofilacyjna w przypadku napraw podłoży betonowych
 • jako szpachlówka drobnoziarnista do wyrównywania i wygładzania podłoży betonowych
 • wewnątrz i na zewnątrz budynku

Dane techniczne:

 • grubość warstwy od 1 do 50 mm w jednym cyklu roboczym
 • przyczepność ≥ 2 MPa
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa (klasa R4 wg PN-EN 1504-3)

Właściwości produktu:

 • zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista w jednym
 • do wykonywania grubych warstw
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • łatwa i lekka obróbka
 • optymalna konsystencja, nie spływa
 • wiązanie bez skurczu i naprężeń
 • bardzo drobne uziarnienie

Szacunkowe zużycie:

ok. 1,9 kg/1 m2 na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm3 uzupełnianego ubytku

Naprawa betonu z systemem weberep duo

Etapy prac:

 1. oczyszczamy uszkodzone podłoże betonowe 
 2. oczyszczamy skorodowane zbrojenia 
 3. nakładamy dwie warstwy ochrony antykorozyjnej zbrojenia weberep KB duo 
 4. nanosimy warstwę sczepną weberep KB duo 
 5. nanosimy warstwę reprofilacyjną weberep R4 duo 
 6. wyrównujemy powierzchnię za pomocą weberep R4 duo 
 7. zabezpieczamy powierzchnię powłoką ochronną, np. weber.tec 771, weber.tec 772, webertec silanosil 

Naprawa betonu w systemie weberep duo krok po kroku

Przygotowanie podłoża

Prace naprawcze zacznij od dokładnego oczyszczenia podłoża w miejscu wykonywania naprawy. [1] Jeśli masz do czynienia z odsłoniętym zbrojeniem, miejsce uszkodzenia należy rozkuć w taki sposób, aby możliwe było dotarcie z zabezpieczeniem i systemem naprawczym na całym obwodzie pręta zbrojeniowego. Pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy (najlepiej mechanicznie). [2] [3]

Zabezpieczenie prętów zbrojeniowych

Kolejny etap to wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego. Na oczyszczone zbrojenie nanieś dwie warstwy przygotowanej zaprawy weberep KB duo. Łączna grubość wykonanego zabezpieczenia (dwóch warstw) powinna być większa niż 1 mm. [4] Drugą warstwę możesz nanosić, jeśli pierwsza jest związana na tyle, że nie ulega uszkodzeniu. Zaprawę nakładaj pędzlem. [5]

Naprawa uszkodzonego betonu

Po związaniu zabezpieczenia antykorozyjnego przystępujemy do zasadniczego etapu prac naprawczych. Najpierw należy nawilżyć podłoże betonowe do stanu matowo-wilgotnego. Następnie nanieś na podłoże i zabezpieczone pręty zbrojeniowe warstwę sczepną z zaprawy weberep KB duo. Materiał nakładaj pędzlem tylko na taką powierzchnię, jaką jesteś w stanie pokryć zaprawą naprawczą przed wyschnięciem i związaniem mostka sczepnego. [6]

Na świeżo naniesioną warstwę sczepną weberep KB duo nałóż wcześniej przygotowaną zaprawę naprawczą weberep R4 duo. Do aplikacji możesz użyć kielni, pacy lub szpachelki. Materiał należy dokładnie „wcisnąć” w podłoże, tak aby zapewnić optymalną przyczepność. Po naniesieniu odpowiedniej ilości materiału naprawczego można go uformować przy użyciu szpachelki lub pacy. [7] [8] [9]

Wyrównanie i wygładzenie powierzchni zaprawy

Jeśli konieczne jest wyrównanie i wygładzenie miejsca naprawy, na podłoże nawilżone do stanu matowo-wilgotnego należy nanieść przygotowaną zaprawę weberep R4 duo. Następnie powierzchnię wyrównuje się przy pomocy pacy lub rakli, a po wstępnym związaniu zaciera na gładko przy użyciu pacy gąbkowej. [10] [11] [12]

Parametry techniczne systemu weberep duo

System do napraw betonowych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych – klasa R4 wg PN-EN 1504-3

 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa
 • wytrzymałość na rozciąganie ≥ 8 MPa
 • przyczepność do betonu ≥ 2 MPa
 • moduł sprężystości ≥ 20 GPa
 • system niepalny – klasyfikacja A1 i A1fl
 • mrozoodporny
 • odporny na karbonatyzację
 • uziarnienie do 0,5 mm
 • grubość warstwy od 1 do 50 mm

Zobacz też

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj