Impregnacja - zabezpieczenie kostki brukowej, betonu, tynku, płytek elewacyjnych

Hydrofobizacja jest to proces nadawania powierzchniom lub całym strukturom wewnętrznym materiałów hydrofilowych własności hydrofobowych tj. odpychania wody. Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów.

Impregnacja podłoża – jak to działa?

Impregnacja hydrofobizująca polega na wprowadzeniu do powierzchniowej warstwy materiału lub całej jego struktury wewnętrznej substancji hydrofobowych bez nakładania na tę powierzchnię dodatkowych warstw.

Podłoże bez impregnacji

 • Napięcie powierzchniowe podłoża jest wyższe niż ciekłej wody.
 • Przyciąganie pomiędzy podłożem a wodą jest większe niż przyciąganie pomiędzy cząsteczkami wody.
 • Woda wnika w podłoże, osad zawarty w wodzie osadza się na podłożu.

Podłoże pokryte impregnatem

 • Impregnacja hydrofobizująca redukuje napięcie powierzchniowe podłoża
 • Przyciąganie pomiędzy cząsteczkami wody jest większe niż przyciąganie pomiędzy podłożem a wodą.
 • Woda spływa po powierzchni, nie niszczy podłoża.

Jak to działa na powierzchni zaimpregnowanej?

Jak to działa na powierzchni zabezpieczonej preparatem webertec silanosil? Woda jest odpychana od podłoża w związku z tym, zanieczyszczenia (brud, kurz, pyłki) w niej zawarte nie osadzają się na jego powierzchni. Woda spływa z zaimpregnowanego podłoża, co ułatwia utrzymanie czystości. Łatwiej wyczyścisz zaimpregnowaną kostkę brukową czy ścianę.

Na elewacji ogranicza to rozwój glonów lub pleśni, ponieważ woda nie utrzymuje się na tynku. Przy tym wszystkim preparat webertec silanosil nie zmienia wyglądu podłoża – jest przezroczysty. Zachowuje też paroprzepuszczalność materiału, na którym jest aplikowany.

Co można zaimpregnować?

webertec silanosil może być stosowany na elewacje, mury, ogrodzenia, elementy małej architektury wykonane z różnego rodzaju nasiąkliwych podłoży mineralnych, takich jak: beton, cegła lub kamień. Może być również stosowany na tynki, kostkę brukową, płytki dekoracyjne. Ułatwia czyszczenie i zabezpiecza przed działaniem wody.

Dlaczego warto impregnować webertec silanosil?

 • Bardzo ekonomiczny - do rozcieńczania z wodą w proporcji 1:9
 • Wysoka zawartość substancji czynnej - wysoka skuteczność działania
 • Redukuje nasiąkliwość podłoża
 • Zwiększa odporność na powstawanie zabrudzeń
 • Nie zmienia wyglądu podłoża
 • Zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
 • Ogranicza rozwój grzybów i pleśni
webertec silanosil Zaimpregnowana powierzchnia jest odporna na wodę, ogranicza rozwój grzybów i pleśni. webertec silanosil może być stosowany na elewacje, mury, ogrodzenia, elementy małej architektury wykonane z różnego rodzaju podłoży mineralnych, takich jak: cement, cegła nasiąkliwa lub kamień. Może być również stosowany na tynki, kostkę brukową, płytki dekoracyjne.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj