Jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów.

Ochronę budynku przed działaniem wód gruntowych zalicza się do jednych z ważniejszych a zarazem wymagających bardzo dużej dokładności prac budowlanych. Miejscami szczególnie narażonymi na działanie wody są fundamenty a klucz do ich skutecznego i trwałego zabezpieczenia stanowi zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych, wybór właściwych rozwiązań konstrukcyjnych oraz fachowe wykonanie.

Hydroizolacja fundamentów

Podstawy hydroizolacji fundamentów

Hydroizolacje fundamentów trwale zabezpieczają ich powierzchnie wytrzymując obciążenia wilgocią oraz wodą gruntową, zarówno przy wykonywaniu izolacji pierwotnej jak i wtórnej. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty chronią mur przed zawilgoceniem, a dzięki temu także przed rozwojem mikroorganizmów i innych form korozji biologicznej na powierzchni ściany.

„Przy wyborze rozwiązań konstrukcyjnych i produktowych należy także wziąć pod uwagę czas kontaktu z wodą i określić czy jest on stały czy okresowy. Hydroizolacja fundamentów powinna zostać wykonana przy uwzględnieniu obciążeń, jakie na podziemne części budynku wywołuje parcie hydrostatyczne wód gruntowych – podkreśla Andrzej Banaś, krajowy menadżer ds. kluczowych klientów - inwestycje zaprawy techniczne Weber. 

Jak woda działa na fundamenty?

Wyróżnia się cztery rodzaje obciążeń wilgocią lub wodą gruntową działające na konstrukcję fundamentów budynków zagłębionych w gruncie: 

- obciążenie wilgocią gruntową – niewielkie, dotyczy wilgoci naturalnie występującej w gruncie, która przesiąka przez grunty niespoiste zalegające od rzędnej terenu do poziomu niższego niż posadowienie obiektu;

- obciążenie niespiętrzającą się wodą infiltracyjną – w takiej sytuacji skuteczną ochronę izolacji przed naporem wody stanowi powłoka o mniejszej grubości i wykonanie drenażu w poziomie posadowienia obiektu;

- obciążenie spiętrzającą się wodą infiltracyjną (w sytuacji kiedy woda opadowa pozbawiona jest swobodnego spływu wzdłuż ściany budynku);

- obciążenie wodą gruntową pod ciśnieniem – tak samo silnie jak spiętrzająca się woda infiltracyjna działa na izolację; odpowiednie zabezpieczenie stanowią w obu przypadkach masy polimerowo-bitumiczne.

„Dobór izolacji powinien odbywać się indywidualnie dla każdego przypadku, niezależnie od tego, czy jest ona wykonywana po raz pierwszy, czy ma charakter zabezpieczenia wtórnego”– twierdzi Andrzej Banaś, krajowy menadżer ds. kluczowych klientów - inwestycje zaprawy techniczne Weber.

Jak współpracuje system do hydroizolacji?

Celem hydroizolacji jest otrzymanie szczelnej, trwałej, elastycznej oraz odpornej na działanie wody i wilgoci powłoki. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe przy zastosowaniu systemowego rozwiązania opartego o materiały z tej samej grupy. W ofercie Weber taką funkcję spełniają masy polimerowo-bitumiczne weber.tec Superflex 10 i webertec Superflex 2K i grunt weber.tec 901 (Eurolan 3K).

Działanie systemowe, w oparciu o produkty które dobrze się uzupełniają, gwarantuje prawidłowe uszczelnienie miejsc wymagających szczególnej ochrony, głównie detali i newralgicznych części konstrukcji, np. styku ścian fundamentowych z ławami bądź płytami fundamentowymi.

Jakie cechy ma dobra hydroizolacja?

System hydroizolacyjny dedykowany fundamentom powinien charakteryzować się bardzo wysoką elastycznością, która umożliwia mostkowanie rys, i odpowiednią przyczepnością do podłoża. Warto także zwrócić uwagę na czas wysychania – im krótszy tym lepiej, ponieważ nie trzeba obawiać się, że ewentualne opady deszczu zmyją świeżo położoną izolację. 

„W przypadku hydroizolacji fundamentów istotnym czynnikiem jest także zachowanie odpowiedniego, zgodnego z wytycznymi producenta zużycia produktu, które w sposób bezpośredni związane jest z grubością nakładanej powłoki i pozostałością suchej masy – mówi Andrzej Banaś, krajowy menadżer ds. kluczowych klientów - inwestycje zaprawy techniczne Weber. – „Weber ma w swojej ofercie produkty o wysokiej pozostałości suchej masy po związaniu: weber.tec 920 - 80 proc., a Superflex 10 aż 90 proc.” – dodaje.

Do zalet produktów hydroizolacyjnych należy uniwersalność, czyli możliwość aplikacji na niemal każdym podłożu mineralnym: z betonu, kamienia, cegły, gazobetonu, bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych, a nawet na starym murze.

Jak wykonać hydroizolację fundamentów?

Prawidłowe wykonanie izolacji pozwoli na lata zapewnić solidną ochronę fundamentów przed wodą, wilgocią czy też agresywnymi związkami chemicznymi występującymi w glebie. Eksperci Weber, by promować dobre praktyki wykonawcze, przygotowali schemat systemu hydroizolacji fundamentów – na przykładzie zastosowania izolacji polimerowo-bitumicznej.

1. Fundament budynku – płyta lub ława fundamentowa (betonowa/żelbetowa);

2. Izolacja pozioma – wykonana ze szlamu mineralnego, zabezpiecza beton przed kapilarnym podciąganiem wody oraz poprawia przyczepność pomiędzy fundamentem a ścianą;

3. Grunt – pod bitumiczną izolację grubowarstwową stosuje się weber.tec 901 wymieszany w proporcjach 1 do 10 z wodą;

4. Masa polimerowo-bitumiczna – weber.tec Superflex 10 lub webertec bitumal - izolacja właściwa, aplikowania po nałożeniu gruntu i wykonaniu faset (wyobleń) na połączeniu podłoża ze ścianą, które jako newralgiczne miejsce w konstrukcji należy wyprofilować; 

5. Siatka z włókna szklanego (opcjonalnie) – pomocna przede wszystkim do kontroli grubości wykonanej izolacji;

6. Styropian o wysokiej wytrzymałości (np. styrodur) – ma za zadanie zarówno ocieplić konstrukcję, jak i chronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi np. zarysowaniem. Styropian należy przykleić na suchą izolację za pomocą tego samego produktu, z którego została wykonana izolacja. Styropian trzeba podciąć w odpowiedni sposób, aby dobrze przylegał do łączenia ze ścianą.

7. Warstwy posadzkowe: folia polietylenowa, siatka stalowa, jastrych, zaprawa klejowa, płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania, panel izolacyjno-drenażowy.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj