weber.san 950

Poprzednia nazwa: DEITERMANN AS
Weber

Obrzutka pod tynki renowacyjne

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Świeżo nałożoną obrzutkę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. W przeciwnym razie stosować odpowiednie zabiegi (osłonięcie plandekami, utrzmywanie w stanie wilgotnym). Należy stosować się do zasad sztuki budowlanej.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.san 950 (Deietermann AS) jest specjalną, hydraulicznie wiążącą zaprawą stosowaną jako obrzutka poprawiająca przyczepność pod tynki.

Zastosowanie produktu

  • W systemie tynków renowacyjnych, pod tynk podkładowy weber.san 952  lub renowacyjny: weber.san 953 – jako obrzutka półkryjąca pokrywająca maksymalnie 50% powierzchni.
  • Jako obrzutka całopowierzchniowa na hydroizolacjach z mikrozapraw uszczelniających – np. weber.tec 930  lub weber.tec Supeflex D2.
  • Jako obrzutka (pierwsza warstwa) przy wykonywaniu tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych.
  • Szczególnie zalecana do poprawiania przyczepności do podłoży betonowych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • na bazie spoiw hydraulicznych
  • zarabiana tylko wodą

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachalapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z oodpwiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj