Cafe Bergson Oświęcim

Cafe Bergson

miejsce, gdzie historia

łączy się z nowoczesnością

 

Kawiarnia Cafe Bergson to szczególne miejsce na mapie Oświęcimia. Powstała w przedwojennym budynku, który był domem rodzinnym Szymona Klugera (1925-2000), ostatniego żydowskiego mieszkańca miasta. We wspartej na skarpie kamienicy zamieszkiwali przed wojną państwo Fryda i Symcha Klugerowie oraz ich sześcioro dzieci. Holocaust udało się przeżyć jedynie trójce z rodzeństwa, w tym małemu Szymonowi. Po zakończeniu wojny, jego siostra i brat wyjechali do Stanów Zjednoczonych. On sam w 1961 roku powrócił do Oświęcimia, gdzie zamieszkał w domu należącym niegdyś do jego rodziny. Zmarł w 2000 roku i został pochowany na miejscowym kirkucie.

 

Również w 2000 roku powstało w Oświęcimiu Centrum Żydowskie, które za swoją misję przyjęło kultywowanie pamięci o Żydach, stanowiących przed wojną prawie połowę mieszkańców miasta. Instytucja podjęła się zbiórki funduszy, które pozwoliły przeprowadzić niezbędny, gruntowny remont i zaadaptować dawny dom Klugerów pod kawiarnię oraz miejsce wystaw artystycznych. Tym samym został zrealizowany główny cel przedsięwzięcia, zakładający stworzenie miejsca, gdzie historia łączy się z nowoczesnością. Już samo rozpoczęcie remontu stanowiło duże wyzwanie. Budynek był w wyjątkowo złym stanie technicznym. Dodatkowo usytuowanie przy skarpie powodowało jego niestabilność. W pierwszym etapie prac wykonawca skoncentrował się na utrzymaniu trwałości konstrukcji. Istniało realne niebezpieczeństwo, że kamienica może ulec zawaleniu. Po zabezpieczeniu obiektu za pomocą betonowych mikropali, można było rozpocząć kolejne stadia prac renowacyjnych. Do zewnętrznych uszczelnień budynku użyto masy polimerowo-bitumicznej weber.tec Superflex 10. Cechuje ją wysoka elastyczność, co wpłynęło na szczelne wykonanie izolacji ław fundamentowych. Równie ważnymi cechami produktu, dzięki którym zapewniona została ochrona konstrukcji budynku przez najbliższe dziesięciolecia, są takie właściwości, jak wysoka odporność na wodę, starzenie się oraz odporność na występujące w gruncie substancje chemiczne. Z szerokiej palety produktów przeznaczonych do renowacji budynków, zarówno architekt, jak i wykonawca po konsultacji z dr inż. Maciejem Pędziwiatrem (doradcą techniczno–handlowym marki Weber), zdecydowali się na zastosowanie systemu tynków renowacyjnych weber.san 950,953 i 956. System tynków renowacyjnych w postaci obrzutki, tynku właściwego i tynku wygładzającego idealnie sprawdza się przy wyrównywaniu i wygładzeniu zawilgoconych powierzchni, zarówno wewnątrz jak i w zewnętrznej części budynku. Wykonany na ścianach system tynków renowacyjnych zapewnia dyfuzyjność oraz dużą zdolność do magazynowania skrystalizowanych, szkodliwych soli. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych, powierzchnie zostały pokryte farbą silikatową weber.san Silicatfarbe, której atutem jest wysoka odporność na alkalia i inne czynniki chemiczne. W celu uzyskania gładkiej i perfekcyjnie wypoziomowanej podłogi, wykonawca użył samopoziomującej posadzki przemysłowej weber.floor 4610.

Informacje dotyczące obiektu:

Rodzaj obiektu: Obiekt zabytkowy, Budynek mieszkalny

Przeznaczenie obiektu: Kawiarnia artystyczna, centrum kulturalne

Miejscowość: Oświęcim

Inwestor: Fundacja „Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu”

Projektant:  Susuł & Strama Architekci

Zastosowane produkty Masa polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex 10

System tynków renowacyjnych weber.san 950, 953, 956

Farba weber.san Silicatfarbe

Samopoziomująca posadzka przemysłowa weber.floor 4610

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj