Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Zużycie

 ok. 10 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mmm

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.san 953 (DEITERMANN SP szary) jest porowatym i dyfuzyjnym mineralnym tynkiem renowacyjnym.

Najważniejsze właściwości produktu

  • duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
  • dyfuzyjność
  • bardzo duża porowatość
  • niewielkie zużycie
  • możliwość nakładania mechanicznego

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj