Osuszanie ścian, renowacja wilgotnej piwnicy - hydroizolacja iniekcyjna

Iniekcja pozioma - co to takiego? Hydroizolacja zewnętrzna nie została poprawnie wykonana? Na ścianach pojawia się pleśń i grzyb? Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli ściana fundamentowa lub zewnętrzna, nie posiada odpowiedniej ochrony przeciwwilgociowej. O ile hydroizolację pionową można wykonać, po odkopaniu fundamentów, o tyle trudno to zrobić z hydroizolacją poziomą. Z pomocą przychodzą tu rozwiązania Weber czyli iniekcja w celu uszczelnienia budynku.

Możesz wykonać hydroizolację wtórną za pomocą preparatu do iniekcji weber.tec 946. I poniżej zobaczysz instrukcję wykonania iniekcji krok po kroku.

Może być stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95% dlatego też remont tego typu nazywa się również osuszaniem ścian.

Problemy i pytania, z którymi się spotkasz

przeciekające fundamenty wilgoć w piwnicy pleśń grzyb

Wilgotna ściana, brak lub zniszczona hydroizolacja

Iniekcja murów krok po kroku

Przykład renowacji wilgotnej piwnicy bez odkopywania od zewnątrz z wykorzystaniem izolacji typu wannowego przy niewielkim obciążeniu wilgocią.

Wykonamy tu iniekcję murów plus zabezpieczymy tynk.

 1. Usuń tynk

  Usuń zniszczony tynk. 

 2. Wykuj bruzdę

  Wykuj bruzdy w strefie styku ściany z płytą lub ławą fundamentową.

 3. Usuń stare spoiny

  Usuń skorodowane lub zmurszałe spoiny i niestabilne fragmentów muru.

 4. Oczyść mur

  Oczyść powierzchnię muru za pomocą szczotki.

 5. Wykonanie nawiertów

  Otwory o średnicy 12 - 16 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem ściany wynosiła 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci się poziomo w spoinie wsporczej.

  Możliwe jest także wykonanie nawiertów pod kątem do 45º. W takiej sytuacji należy zadbać, aby otwór przecinał przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Przy wykonywaniu iniekcji w narożnikach ścian zaleca się wykonanie iniekcji dwustronnej.

  Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopień zawilgocenia > 75%) zaleca się wykonać iniekcję dwurzędową. Otwory należy wówczas wiercić z przesunięciem o połowę ich osiowego rozstawu, a odległość między rzędami nawiertów nie może przekraczać 8 cm.

 6. Przekrój przez nawierty - przykład

  Przykładowy układ nawiertów przy iniekcji dwurzędowej.

 7. Oczyszczenie otworów

  Otwory, po ich wywierceniu, należy oczyścić z pyłu i luźnych cząstek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod ciśnieniem.

 8. Przygotowanie preparatu i pistoletu iniekcyjnego

  Przed rozpoczęciem prac przygotuj pistolet iniekcyjny i preparat weber.tec 946.

  Zamocuj końcówkę (rurkę) pistoletu iniekcyjnego.
  Opakowanie weber.tec 946 wsuń do pistoletu iniekcyjnego.

 9. Przygotowanie do iniekcji

  Wkręć końcówkę (pojemnik z weber.tec 946 zostanie w tym momencie przebity).

 10. Aplikacja hydroizolacji weber.tec 946

  Otwory należy napełniać kremem iniekcyjnym weber.tec 946, zaczynając wypełnianie od dna otworu.

  weber.tec 946 można także aplikować za pomocą ogrodowego opryskiwacza.

 11. Szpachlowanie spoin

  Zwilż podłoże za pomocą pędzla przed uszczelnieniem typu wannowego.

  Uszczelnij styk szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933.

 12. Wykonanie fasety

  wykonanie fasety szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933.

  Jest to cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset

 13. Wykonanie hydroizolacji wannowej

  Wykonaj hydroizolację typu wannowego z mikrozapraw uszczelniających (tzw. szlamów).

  Do tej pracy rekomendujemy webertec Superflex D3, weber.tec Superflex D2 lub weber.tec 824.

 14. System tynków renowacyjnych

  Wykonaj obrzutkę za pomocą weber.san 950 i nałóż tynk renowacyjny  weber.san 953.

  Wyrównaj powierzchnię tynku renowacyjnego weber.san 953.

 15. Wygładź powierzchnię

  Wykonaj warstwę wygładzającą ze szpachli weber.san 956.

Renowacja na bazie kremu iniekcyjnego weber.tec 946

 1. Nieskuteczna hydroizolacja zewnętrzna
 2. Ściana piwnicy
 3. Nawierty
 4. Przepona pozioma (hydroizolacja pozioma) wykonana kremem iniekcyjnym weber.tec 946 (od zewnątrz strefa cokołowa musi zostać zabezpieczona np. elastyczną mikrozaprawą uszczelniającą np. webertec Superflex D3, weber.tec Superflex D2 lub weber.tec 824.
 5. Uszczelnienie styku ściany z płytą fundamentową za pomocą szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933.
 6. Faseta ze szpachlówki uszczelniającej weber.tec 933.
 7. Naprawa podłoża - szpachlówka uszczelniająca weber.tec 933.
 8. Hydroizolacja typu wannowego - np. mikrozaprawy uszczelniające: webertec Superflex D3, weber.tec Superflex D2 lub weber.tec 824.
 9. System tynków renowacyjnych: weber.san 950 + weber.san 953.
 10. Wygładzenie i pomalowanie ściany.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj