weber.tec 946

Weber

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru (przepony poziomej)

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Nie wykonywać iniekcji w zamarznięte podłoża. Temperatura aplikacji oraz podłoża nie powinna być niższa niż +5°C
 

Zużycie

Zużycie preparatu weber.tec 946 zależy od chłonności muru. Przeciętnie wynosi ono 1,5 litra na 1m2 rzutu poziomego muru. Zużycie na 1mb muru z uwzględnieniem jego grubości podano poniżej:

Grubość muru [cm] Zużycie [ml]
24 180 - 305
36 280 - 500
48 390 - 700

 

Podane wartości zużycia są danymi teoretycznymi nie uwzgledniającymi strat przy aplikacji, niejednorodności muru, itp.

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 946 jest 1-składnikowym, gotowym do użycia kremem iniekcyjnym na bazie silanów.

Najważniejsze właściwości produktu

  • możliwość stosowania w murach o wysokim zawilgoceniu (do 95%)
  • szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkam i rysami - brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
  • dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
  • łatwy w zastosowaniu
  • iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
  • nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach