Jak wykonać ocieplenie styropianem białym lub grafitowym?

Styropian to najpopularniejszy i najtańszy materiał termoizolacyjny, na którym realizuje się dziś ponad 80 proc. wszystkich dociepleń budynków w Polsce.

Dla efektywnego spełnienia swoich funkcji izolacja ze styropianu wymaga właściwego montażu i zabezpieczenia, a to zapewnia pakiet produktów towarzyszących w postaci kleju, siatki, łączników, płynu gruntującego, tynku i farby elewacyjnej. Jakość i klasa tych produktów decyduje o sukcesie docieplenia budynku, który w swojej lepszej odsłonie ma gwarantować komfort cieplny mieszkańcom i niskie koszty eksploatacji.

Rozwiązanie: kompletny system ociepleń weber

Jak poprawnie wykonać elewację z tynku Aquabalance?

weber.pas topdry AquaBalance to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk w formie pasty, gotowy do użycia. Charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, wysoką elastycznością i odpornością na mróz, alkalia i spaliny. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej.

Przedstawimy przykładowy projekt elewacji ocieplonej styropianem.

 1. Przygotowanie podłoża do przyklejenia płyt styropianowych

  Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ewentualne zabrudzenia należy dokładnie zmyj wodą pod ciśnieniem.

 2. Gruntowanie ściany

  Podłoża silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym weber PG212. Podłoża gładkie należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym z dodatkiem piasku kwarcowego weber.prim compact.

 3. Nakładanie kleju na płyty izolacyjne

  Na płyty izolacyjne nanieś warstwę zaprawy weberbase UNI S stosując metodę obwodowo-punktową (po obwodzie płyty nanieś wałek o szerokości 4-5 cm oraz kilka owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty).

 4. Przyklejanie płyt do ściany

  Płytę izolacyjną z naniesioną zaprawą klejącą należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskania równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy z podłożem nie powinna być mniejsza niż: 40% powierzchni płyt ze styropianu.

 5. Kolejne płyty i kołkowanie

  Płyty izolacyjne przyklejaj rzędami poziomymi zaczynając od dołu. Płyty kolejnych rzędów układaj względem siebie z przesunięciem minimum 20 cm. Spoiny pionowe lub poziome między płytami nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów okiennych lub drzwiowych. Pomiędzy płytami nie powinno być pustek a miejsca styku płyt nie mogą być wypełnione zaprawą klejącą. Ewentualne mocowanie mechaniczne należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejącej tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤10 mm).

  Długość kołków powinna być dobrana do grubości płyt ociepleniowych oraz od rodzaju ściany. Zobacz tabelę z rekomendowaną długością kołków na stronie produktu weber.therm SRD-5 i SLD-5 - łączniki mechaniczne. Pamiętaj też, aby w bloczkach z betonu komórkowego czy silikatowych wiercić bez udaru.

 6. Wykonanie warstwy zbrojonej

  Wykonywanie warstwy zbrojonej siatką można rozpocząć po minimum 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Siatkę zbrojącą z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weberbase BIAŁY. Jest to biały klej z dodatkowym wzmocnieniem w postaci włókien PP. Warstwa zbrojona wykonana z tego kleju charakteryzyje się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi i nie musi być gruntowana przed nałożeniem tynku.

  Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki musza na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe itp. zaleca się stosować dwie warstwy siatki zbrojącej.

 7. Gruntowanie zaizolowanej i zaszpachlowanej ściany

  Warstwa zbrojona wykonana z kleju weberbase BIAŁY nie musi być gruntowana, jednak gdy użyjemy innego kleju, nakładanie preparatu gruntującego można rozpocząć po całkowitym związaniu i wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej niż po 48 godzinach. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym weber.prim compact.

  Płyn gruntujący należy nakładać na suchą powierzchnię za pomocą pomocą pędzla, wałka malarskiego. Całkowity czas wyschnięcia preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych.

  Płyn gruntujący można również układać metodą natrysku mechanicznego.

 8. Przygotowanie tynku weber.pas topdry AquaBalance

  Masa tynkarska weber.pas topdry AquaBalance jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Ponieważ produkt posiada właściwości tiksotropowe, po otwarciu wiadra może sprawiać wrażenie gęstego, jednak nawet ręczne przemieszanie kielnią "upłynnia" masę.

  Przed użyciem produkt należy każdorazowo dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. Dopiero po przemieszaniu można ocenić konsystencję tynku. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 250 ml na wiadro 30 kg.

 9. Nakładanie tynku na ścianę

  Przemieszany tynk weber.pas topdry AquaBalance nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę należy nakładać równomiernie, jej nadmiar ściągać pacą, aż do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku.

 10. Zacieranie tynku

  Tynk zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającego spoiwa. Resztek spoiwa nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem.

  W przypadku układania tynku metodą natrysku mechanicznego tynk należy układać w 2-3 warstwach stosując technikę krzyżową (pierwsza warstwa układana jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku nałożonego metodą natrysku nie zaciera się.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj