Jak wykonać ocieplenie wełną na istniejącym tynku typu baranek?

Mam elewację, na której położony został tynk typu "baranek". Nie chcę go zrywać. Zamierzam ocieplić dom wełną mineralną Isover Fasoterm 35. Jak przygotować podłoże?

Jeśli mamy starą, nieocieploną elewację, wykończoną tynkiem typu "baranek", możemy na istniejącym tynku wykonać ocieplenie np. wełną mineralną. Należy odpowiednio sprawdzić i przygotować istniejące podłoże.

Ocieplenie wełną mineralną istniejącej elewacji

 1. Sprawdzenie stanu starego tynku

  Należy sprawdzić przyczepność, spękania, odspojenia, stopień równości.

  Elewację „opukać” młotkiem, jeżeli dźwięk jest głuchy, oznacza to, że stary tynk stracił przyczepność i należy go usunąć.

  Jeżeli pojawiły się wątpliwości co do oceny przyczepności, należy w tych miejscach przykleić kostki styropianowe 10 x 10 x 10 cm klejem np. weberbase UNI W i po ok 3 dniach wykonać próbę oderwania. Jeżeli kostka nie da się oderwać i następuje rozerwanie styropianu, przyczepność jest dobra. Jeżeli kostka „odejdzie” ze starym tynkiem, w tych miejscach tynk należy usnąć.

 2. Sprawdzenie równości elewacji

  Równość powierzchni sprawdzamy łatą o długości 2 m, nierówności nie mogą być większe niż 10 mm pod łatą.

  Jeżeli nierówności są większe, wyrównaj je klejem weberbase UNI W lub tynkiem weber IP PLUS.

 3. Uzupełnienie ubytków

  Miejsca, gdzie usunięto stary tynk wypełnić tynkiem weber IP PLUS.

 4. Mycie elewacji

  Powierzchnię starego tynku dokładnie umyć z użyciem środka weber PC241.

 5. Gruntowanie podłoża

  Po umyciu, stary tynk zagruntuj jednokrotnie gruntem weber PG212.

 6. Przyklejanie płyt z wełny mineralnej

  Do przyklejenia płyt z wełny mineralnej wykorzystaj uniwersalny klej weberbase UNI W. Rekomendujemy płyty Isover Fasoterm 35.

  Zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

  Klej nanieść na powierzchnię płyty metodą obwodowo-punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4-5 cm oraz kilka owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić ocznych krawędzi płyty. Płytę z naniesionym klejem należy niezwłocznie przyłożyć do ściany, docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskana równej powierzchni. Efektywna powierzchnia kontaktu zaprawy klejowej z podłożem powinna wynosić nie mniej niż 60% powierzchni płyty

 7. Wykonanie warstwy zbrojącej

  Warstwę zbrojoną można wykonywać po 3 dniach od przyklejenia płyt. Siatkę zbrojąca z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół, zatapiając ją w świeżo naniesiony klej weberbase UNI W. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość. Pasy siatki muszą na siebie zachodzić min. 10 cm.

  W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzić szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być widoczna.

  Końcowa grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm, a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od spodu płyt izolacyjnych.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj