weberbase UNI W

NOWOŚĆ
Weber

klej do wełny mineralnej, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych oraz wykonywaniem warstwy zbrojonej przy użyciu zaprawy klejowej weberbase UNI W należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia (w szczególności dla styropianu grafitowego) i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Zalecane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Sorry, there was an error with the selected options

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

  • Mocowanie płyt z wełny mineralnej. Mocowanie płyt styropianowych, również z dodatkiem grafitu. Możliwe wykonywanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej
  • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych, kapisonów, itp.

Najważniejsze właściwości produktu

  • uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
  • można stosować do styropianu białego i grafitowego
  • wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
  • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • mrozoodporny po związaniu

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement portlandzki - po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj