Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

W trakcie nakładania i schnięcia preaparatu gruntującego temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia preparatu. Czas całkowitego schnięcia preparatu weber PG221 w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Ups, nie możemy wykonać kalkulacji z tymi opcjami

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

• Wyrównanie chłonności oraz wzmocnienie warstwy zbrojonej pod dekoracyjne masy tynkarskie w systemach ociepleniowych:
opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
opartych o izolację z płyt styropianowych i przeznaczonych do wbudowania w trudnych warunkach pogodowych weber.therm WINTER
opartych o izolację z płyt z wełny mineralnej weber.therm WM
opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
opartych o izolację z płyt z pianki rezolowej (fenolowej) weber.therm LAMBDA
• Wyrównanie chłonności oraz wzmocnienie warstwy zbrojonej pod dekoracyjne masy tynkarskie w kompleksowych systemach renowacyjnych weber.therm RENO S
 

Najważniejsze właściwości produktu

Płyn gruntujący

  • paroprzepuszczalny
  • mrozoodporny po wyschnięciu
  • poprawia przyczepność podłoża
  • redukuje nasiąkliwość podłoży
  • dostępny w 7 kolorach

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu preparatem. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu usunąć szkła kontaktowe. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie płukać oczy bieżącą wodą, przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się cech podrażnienia. W przypadku kontaktu ze skórą niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Skórę zanieczyszczoną produktem umyć dużą ilością wody z mydłem i dobrze spłukać. Zasięgnąć porady dermatologa, gdy wystąpi podrażnienie skóry. W przypadku oznak zatrucia oparami wyprowadzić / wynieść poszkodowanego z zagrożonego obszaru. Zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą. Wypić kilka szklanek wody. Nie wywoływać wymiotów. Osobie nieprzytomnej nie podawać żadnych środków doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku wystąpienia lub utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Weber
Systemy ociepleń

Dom Jednorodzinny - Kartuzy

Dom Jednorodzinny - Kartuzy

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Dom jednorodzinny - Augustów

Dom Jednorodzinny - Augustów

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Dom Jednorodzinny - okolice Krakowa

Dom Jednorodzinny - okolice Krakowa

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Dom Jednorodzinny - Gdynia

Dom Jednorodzinny - Gdynia

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Osiedle Domów Jednorodzinnych - Gdynia

Gdynii - Suchy Dwór
Osiedle Domów Jednorodzinnych

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Rektorat UG - Gdańsk

Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Hotel Delfin - Augustów

Hotel Delfin - Augustów

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Wioska Żeglarska Mikołajki

Wioska Żeglarska Mikołajki

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Zakład Meblarski - Kartuzy

Zakład Meblarski - Kartuzy

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Zakład SGCPP - Tarnowo Podgórne

Zakład produkcyjny
Saint-Gobain Construction Products Polska

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Budynek mieszkalno-wypoczynkowy - Sarbinowo

Budynek mieszkalno-wypoczynkowy w Sarbinowie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Budynek użyteczności publicznej, szpital - Poznań

Budynek użyteczności publicznej, szpital w Poznaniu

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Budynek jednorodzinny - Mścice

Budynek jednorodzinny w Mścicach

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Budynek mieszkalny - Zielona Góra

Budynek mieszkalny w Zielonej Górze

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Zespół budynków diecezjalnych - Drohiczyn

Zespół budynków diecezji drohiczyńskiej

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Budynek wielorodzinny - Lublin

Budynek wielorodzinny w Lublinie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Weber
Systemy ociepleń

Apartamentowiec - Kraków

Apartamentowiec w Krakowie

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj