weber.therm WOOD

System imitacji deski za pomocą panelu akrylowego weberpan wood

Trwały system ociepleń, którego warstwa wykończeniowa imituje mur z drewna

Rdzeniem systemu jest styropian fasadowy. Wykończenie systemu wykonane jest w oparciu o gotowe panele akrylowe weberpan wood mocowane do podłoża za pomocą kleju dyspersyjnego weberpan flex.

System weber.them WOOD przeznaczony jest do stosowania jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków. Ściany mogą być wykonane z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych).

System może być stosowany zarówno na nowych ścianach pionowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również stosowanie na powierzchniach pozionych oraz nachylonych, które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych.

System zwiększa ochronę ściany przed wpływem warunków atmosferycznych.

Zastosowanie systemu

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych których:

 • wysokość nie przekracza 25 m,
 • wygląd ma imitować mur z cegieł,
 • wygląd ma imitować mur z drewna,
 • wygląd ma imitować mur z kamieni naturalnych.

Krajowa Ocena Techniczna: ICiMB-KOT-2018/0027 wydanie 1

Poznaj elementy systemu weber.therm WOOD

system ocieplenia z imitacją deski
Panele akrylowe imitujące drewno

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

W budynkach do wysokości 9 m, styropian może być zamocowany tylko za pomocą zaprawy klejowej. W takim przypadku, efektywna powierzchnia styku zaprawy klejowej z podłożem nie powinna być mniejsza niż 60% powierzchni płyty izolacyjnej

Cechy produktu

 • prostota i szybkość montażu
 • niska waga w porównaniu z systemami wykończonymi płytkami klinkierowymi 
 • duża odporność na korozję biologiczną
 • możliwość aplikacji mechanicznej (weber TD353, weber TD354)

Ograniczenia

 • Prace tynkarskie muszą być prowadzone w odpowiednich warunkach pogodowych, stabilnych w trakcie aplikacji, jak i w trakcie wiązania tynku (ok. 48 h)
  • Temperatura powietrza i podłoża +5°C - +25°C (dla tynków silikatowych od +8°C)
  • Wilgotność względna powietrza nie wyższa od 80%
  • Brak wiatru
 • Tynkowana powierzchnia musi być zabezpieczona przed:
  • Nagłym opadem atmosferycznym
  • Bezpośrednią ekspozycją słoneczną
 • Prace muszą być odpowiednio zorganizowane:
  • Odpowiednia liczba pracowników
  • Pełne powierzchnie muszą być tynkowane bez przerw technologicznych

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj