Tynkowanie ściany jednowarstwowej z betonu komórkowego

Bloczki gazobetonowe przeznaczone do wykonania ścian osłonowych posiadają bardzo dobre właściwości izolacyjne. Ściana zewnętrzna wykonana z bloczków np. Ytong Energo o grubości 48 cm, pozwala na osiągnięcie bardzo dobrej wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,19 W/m²K (informacja za Xella Polska Sp. z o.o.).

Taka ściana nie wymaga dodatkowej warstwy izolacji. Jej wykończenie można wykonać w oparciu o specjalne dedykowane materiały.

Ściana jednowarstwowa powinna być przed tynkowaniem dodatkowo wzmocniona poprzez zatopienie w warstwie szpachlowej siatki z włókna szklanego weber PH913. Pozwoli to dodatkowo zabezpieczyć warstwę wykończeniową przed możliwością spękań, a także zmniejszy ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Proponujemy dwa rozwiązania wykończenia: 1. nowoczesnym tynkiem silikatowym, 2. wykończenie tynkiem mineralnym (na gładko).

 

Rozwiązanie 1 - nowoczesny tynk silikatowy

Tynk silikatowy na bazie potasowego szkła wodnego

Rozwiązanie zakłada zastosowanie jednego z klasycznych tynków silikatowych Weber:

Tynki silikatowe to niezwykle trwałe powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża i jednocześnie o bardzo dobrej przepuszczalności pary wodnej. Taka powłoka zachowa przez długie lata swój pierwotny wygląd i nie będzie przeszkodą dla dyfuzji pary wodnej.

 1. Ściana jednowarstwowa

  Ściana jednowarstwowa powinna być w całości wykonana z jednorodnego materiału według instrukcji producenta bloczków. Nadproża oraz wieńce powinny być wykonane z użyciem systemowych kształtek.

  Murowanie bloczków należy wykonać przy użyciu rekomendowanej przez producenta cienkowarstwowej zaprawy. Należy zwrócić szczególną uwagę na jak najmniejszą grubość spoiny między bloczkami.

  Łączenie bloczków musi być wykonane niezwykle precyzyjnie, zalecamy szlifowanie każdej warstwy ułożonych bloczków przed ułożeniem następnej.

 2. Przygotowanie ściany

  Ściana nie musi być gruntowana, wystarczy ją zrosić wodą na godzinę przed rozpoczęciem prac.

 3. Zbrojenie naroży

  Należy zabezpieczyć narożniki budynku mocując na klej do ociepleń prefabrykowane narożniki aluminiowe lub z tworzywa.

  Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy dodatkowo diagonalnie wzmocnić paskami siatki ok 20 x 40 cm.

 4. Wykonanie warstwy zbrojącej

  Siatkę zbrojącą weber PH913 z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weberbase BIAŁY. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość.

  Pasy siatki muszą na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna.

  Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) ewentualne ślady po wygładzaniu pacą należy wyrównać papierem ściernym. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm, a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od ściany.

  Klej weberbase BIAŁY ma bardzo wysoką przyczepność do podłoża, jest dodatkowo wzmocniony włóknami polipropylenowymi, charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością pary wodnej i nie wymaga gruntowania przed aplikacją tynku.

 5. Nakładanie tynku

  Przemieszany tynk silikatowy weber TD331 lub weber TD336 nakładaj bezpośrednio na warstwę wykonaną z kleju weberbase BIAŁY przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

  Masę należy nakładać równomiernie, jej nadmiar ściągać pacą, aż do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku.

  Tynk zacieraj niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającego spoiwa. Nie należy zacierać mokrym narzędziem.

Rozwiązanie 2: wykończenie tynkiem mineralnym

Wykończenie na gładko tynkiem mineralnym

Rozwiązanie zakłada zastosowanie kleju weber KS143, który będzie pełnił jednocześnie rolę tynku wykończeniowego. Prace przygotowawcze, jak i wykonanie warstwy zbrojonej należy wykonać jak w rozwiązaniu 1, tylko że z użyciem kleju weber KS143.

Warstwa zbrojona: zaprawa weber KS143 + siatka zbrojąca weber PH913.

Warstwa wykańczająca: wyprawa tynkarska weber KS143 + farba fasadowa silikonowa weber FZ391 lub farbą silikatową weber FZ381.

 1. Przygotowanie ściany

  Prace przygotowawcze, jak i wykonanie warstwy zbrojonej należy wykonać jak w Rozwiązaniu 1.

  Należy ją zrosić wodą na godzinę przed rozpoczęciem prac. Następnie należy wykonać zbrojenie naroży.

 2. Wykonanie warstwy zbrojącej

  Siatkę zbrojącą z nadrukiem Weber należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w świeżo naniesioną zaprawę weber KS143. Użycie pacy ząbkowanej 10-12 mm pozwoli uzyskać równomierną grubość.

  Pasy siatki musza na siebie zachodzić min. 10 cm. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych siatkę należy wywinąć min. 20 cm. Powierzchnię wygładzać szerokimi pacami przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Powierzchnia warstwy zbrojonej siatką powinna być gładka i równa a siatka nie może być widoczna.

  Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić min. 3-4 mm a siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej jej grubości licząc od ściany.

 3. Nakładanie tynku mineralnego i malowanie

  Następnego dnia po wykonaniu warstwy zbrojącej, nałożyć cienką warstwę ok. 3 mm tego samego kleju (weber KS143) i zatrzeć powierzchnię przy pomocy pacy filcowej.

  Po całkowitym związaniu i wyschnięciu całość przemalować dwukrotnie fasadową farbą silikonową weber FZ391 lub silikatową weber FZ381.

Znajdź produkty Weber w pobliżu u ponad 2000 outlets

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj