weberbase BIAŁY

NOWOŚĆ
Weber

biały klej do styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i zatapiania siatki

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych oraz z wykonywaniem warstwy zbrojonej przy użyciu zaprawy klejowej weberbase BIAŁY należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża między +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia (w szczególności dla styropianu grafitowego) i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Zalecane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Kalkulator zużycia

Uzupełnij puste pola

Ups, nie możemy wykonać kalkulacji z tymi opcjami

Dane orientacyjne. Dokładne zużycie jest podane na opakowaniu oraz w kartach technicznych i zależy od wielu czynników.
Wynik:
Waga całkowita :
Liczba opakowań :
Liczba palet :

Cechy produktu

Opis produktu

Biały klej cementowy do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnego. Można mocować płyty ze styropianu białego, a także grafitowego. Klej może również być wykorzystany do wykonania warstwy szpachlowej z zatopioną siatką zbrojącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej lub dopuszczenia jednostkowego. Dostarczany w formie suchej mieszanki proszkowej, do rozmieszania z wodą na placu budowy.

Zastosowanie produktu

  • mocowanie płyt styropianowych, również z dodatkiem grafitu,
  • wykonywanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką na styropianie, również grafitowym,
  • mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych, kapinosów, itp.

Najważniejsze właściwości produktu

  • uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
  • nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstowe
  • bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa
  • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • mrozoodporny po związaniu

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement portlandzki - po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Nie wdychać. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać pod zamknięciem, poza zasięgiem dzieci.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj