weber.prim EP 2K

Weber

Bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +5°C do +35°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. 

Dalsza obróbka po:  6 - 12 godzin przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C 

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.prim EP 2K wynosi od 100 do 200 g/m2 w jednej albo dwóch warstwach. 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.prim EP 2K jest transparentną, dwuskładnikową, wodorozcieńczalną żywicą gruntującą. Używany jako uniwersalny grunt w żywicznych systemach: posadzkowych, hydroizolacyjnych i uszczelniających na chłonnych i niechłonnych podłożach. 

Najważniejsze właściwości produktu

  • łatwa aplikacja (wałkiem albo szczotką)
  • doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
  • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
  • eliminuje efekt pylenia podłoża
  • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)
  • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach