Hydroizolacja - prawdy i mity

Zobacz często poruszane pytania o izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Hydroizolacje prawdy i mity

Pytania i odpowiedzi

1. W niepodpiwniczonym domu wystarczy izolacja przeciwwilgociowa

Wszystko zależy od warunków gruntowo – wodnych. Pamiętajmy, że warunki gruntowo-wodne zmieniają się w czasie i poziom wód gruntowych jest zmienny. Bardzo często izolacja przeciwwilgociowa okazuje się niewystarczająca. Zawsze rekomenduję wykonanie izolacji przeciwwodnej, ponieważ naprawa czy powtórne wykonanie izolacji fundamentów związane jest z wielokrotnie wyższymi kosztami niż wykonanie izolacji przeciwwodnej na samym początku.

2.  Można zrezygnować z izolacji pionowej ścian fundamentowych i poziomej na ławach ponieważ w suchym gruncie w domu bez piwnic wystarczy tylko izolacja pozioma w ścianach fundamentowych.

Zawsze należy wykonać hydroizolację pionową ścian fundamentowych i poziomą na ławach fundamentowych. Długotrwałe działanie wilgoci/wody na niezabezpieczone przeciwwodnie ściany fundamentowe skutkować będzie destrukcją konstrukcji fundamentów.

3.  Izolacja ściany fundamentowej budynku niepodpiwniczonego od strony wewnętrznej nie jest potrzebna.

Od strony zewnętrznej jak i ze strony wewnętrznej ściana fundamentowa jest tak samo narażona na kontakt z wodą gruntową lub zawilgocenie. Determinuje to wykonanie izolacji przeciwwodnej z obu stron.

4.  Nie można zrobić izolacji między monolityczną ścianą piwnicy a ława fundamentową, ponieważ konieczne jest zapewnienie ciągłości konstrukcji. Podobnie jak między ławą a słupem żelbetowym, który wzmacnia murowane ściany piwnic.

Taką izolację należy wykonać używając odpowiednich materiałów, które zapewnią ciągłość konstrukcji, a jednocześnie przerwą podciąganie kapilarne w konstrukcji żelbetowej. Na rynku budowlanym są dostępne mikrozaprawy uszczelniające (szlamy), których jednym z głównych składników jest cement. Jest to materiał powinowaty z konstrukcjami betonowymi/żelbetowymi, który doskonale sprawdza się w tego typu zastosowaniach.

5. Nie wolno izolować przeciwwodnie świeżo wymurowanych ścian.

Gdy mowa o izolacji świeżo wymurowanych konstrukcji murowych, należy pamiętać, aby hydroizolacją przeciwwodną nie zamknąć wilgoci w murze, odbierając mu możliwość jej dyfuzji do otoczenia. Wszystko jest jeszcze zależne od konstrukcji muru, tego jakich chcemy użyć materiałów do izolacji, a także od warunków otoczenia – wilgotności względnej i temperatury.

6. Można zrezygnować z hydroizolacji części podziemnej stosując wodoszczelny beton na fundamenty (ławy i ściany).

W tym przypadku należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy istnieje beton w pełni wodoszczelny? Na rynku budowlanym są dostępne betony o podwyższonej bądź wysokiej szczelności. W połączeniu z odpowiednim asortymentem tworzą one technologię tzw. „białej wanny”. Skuteczne zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych w technologii „białej wanny” jest uwarunkowane wieloma czynnikami i doborem technologii do indywidualnych warunków budynku stanowi nie lada wyzwanie. Widać to po problemach z jakimi spotykamy się na budynkach zabezpieczonych przeciwwodnie w tej technologii. Największe problemy sprawia uszczelnienie detali np. przejść rurowych, dylatacji, jak również pojawienie się rys w konstrukcji – prowadzących do rozszczelnienia się konstrukcji i przecieku. Przy niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych rekomenduję dodatkowe uszczelnienie części zagłębionych w gruncie budynku hydroizolacją typu ciężkiego, o odpowiedniej możliwości mostkowania rys, co zapewni jego długotrwałą i skuteczną ochronę.

7. Jeśli cokół wykańcza się klinkierem, to może on zastąpić hydroizolację, bo jest nienasiąkliwy.

Hydroizolacja strefy cokołowej powinna zostać wykonana bezwzględnie. Pomimo, że klinkier ma bardzo niską nasiąkliwość to jednak poprzez spoiny wilgoć może wnikać w przegrodę, co dalej prowadzi do zawilgocenia jej poszczególnych warstw.

8. Nie izoluje się monolitycznego fundamentu, do którego szczelnie przylega grunt gliniasty.

W tym przypadku bezwarunkowo należy wykonać izolację przeciwwodną fundamentów. Glina jest gruntem nieprzepuszczalnym, a to spowoduje, że woda opadowa będzie zalegała na ścianach fundamentowych. W takich sytuacjach poza wykonaniem hydroizolacji przeciwwodnej należy rozważyć wykonanie drenażu odprowadzającego wodę od budynku.

9.  Nie da się trwale wykończyć cokołu zaizolowanego masą bitumiczną.

Bezpośrednio na masę bitumiczną nie przykleimy okładziny ani nie ułożymy tynku. Wystarczy jednak na odpowiednią masę bitumiczną przykleić płyty z polistyrenu ekstrudowanego do wykonanej izolacji bitumicznej, a następnie na odpowiednim kleju wkleić siatkę z włókna szklanego. W ten sposób przygotowana powierzchnia pozwala na trwałe wykończenie strefy cokołowej wieloma materiałami.  

10. Izolację przeciwwilgociową w podłodze na gruncie lepiej jest dać na styropianie.

Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna wykonywana jest na betonie podkładowo-wyrównawczym (tzw. „chudziaku”). Wykonując w tym miejscu izolację nie dopuszczamy do zawilgocenia warstw posadzki znajdujących się powyżej.

 11. Izolacja pozioma na ścianie fundamentowej powinna wypadać na poziomie góry chudziaka w podłodze na gruncie.

 Jest to poprawne rozwiązanie. Często jest wykonywana izolacja pozioma na ścianie fundamentowej na poziomie góry chudziaka aby łączenie z izolacją poziomą posadzki wypadało na tym samym poziomie. Kluczowym jest natomiast aby zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej: pionowej ścian fundamentowych, poziomej na ścianie fundamentowej i posadzki na gruncie.

 12. Nie da się uszczelnić w 100% hydroizolacji na dylatacji, po czasie i tak zacznie będzie przeciekała.

Dylatacje są jednym z trudniejszych miejsc do trwałego uszczelnienia.  Pionowa czy pozioma,  istnieją kompleksowe i skuteczne rozwiązania do ich prawidłowego uszczelnienia. Należy zastosować właściwej technologii i odpowiednich materiałów. Najczęściej w dylatacje fundamentów wklejane są systemowe taśmy dylatacyjne, które zapewniają ich trwałe uszczelnienie.  

 13. Ściana zawsze musi być otynkowana żeby izolacja pionowa była szczelna.

Produkty takie jak masy polimerowo-bitumiczne czy cementowe mikrozaprawy uszczelniające  aplikowane na nieotynkowany mur stworzą szczelną hydroizolację.

Jak pokazuje doświadczenie- izolacje przeciwwodne muszą być wykonane z najwyższą starannością i z odpowiednio dobranych systemów produktowych. Błędy podczas projektowania czy wykonywania izolacji skutkują bardzo wieloma problemami podczas eksploatacji, a w większości przypadków powtórnym, kompleksowym wykonaniem izolacji. To wiąże się z dużymi nakładami pracy, jak również z wielokrotnie wyższymi kosztami niż założone pierwotnie. Wartość izolacji przeciwwodnych przyjmuje się na poziomie 3% całości inwestycji. Jeśli zauważymy jak istotną rolę grają w długoterminowym zabezpieczeniu budynków to zdamy sobie sprawę, że nie warto szukać w nich oszczędności.

Zobacz inne artykuły

naprawa dachów z papy
Aktualności

Nieszczelnym dachom papowym mówimy STOP!

Komu na głowę nie kapie woda, ten szczęściarz… z rozwiązaniami systemowymi Weber nie ma takiego zagrożenia, bo sprawdzone produkty marki Weber gwarantują szczelność dachu papowego na lata!

zawilgocone ściany podziemnej części budynku
Hydroizolacje

Technologia białej wanny a tradycyjne izolacje wodoszczelne

Koncepcja „białej wanny”, jako systemu zabezpieczenia przeciwwodnego, zyskuje coraz większą popularność. Opiera się ona głównie na zapewnieniu wodoszczelności obiektu w oparciu o beton ...

Hydroizolacja fundamentów
Hydroizolacje

Jak chronić dom przed wodą? Hydroizolacja fundamentów.

Ochronę budynku przed działaniem wód gruntowych zalicza się do jednych z ważniejszych a zarazem wymagających bardzo dużej dokładności prac budowlanych. Miejscami szczególnie narażonymi na ...

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj