Przygotowanie podłoża pod układanie paneli winylowych i wykładzin PVC

Panele winylowe (w skrócie LVT) lub wykładzina PVC to materiały często stosowane do wykończenia podłóg we wnętrzach. Ich aplikacja wydaje się łatwa, prosta i przyjemna, ale efekt końcowy wymaga sporego nakładu pracy. Równość, gładkość powierzchni, brak wybrzuszeń lub zagłębień, dokładne połączenia paneli lub kolorów wykładziny. Ułożenie warstwy wykończeniowej jest już finalnym etapem, który często może trwać dużo krócej niż odpowiednie przygotowanie podłoża pod tą wykładzinę. Aby panele winylowe i wykładzina PVC były prawdziwą ozdobą podłogi, trzeba zadbać o właściwe przygotowanie podłoża.

posadzka winylowa

Szybkowiążące spoiwo - gwarancja powtarzalności

W przypadku nowych obiektów, to co zazwyczaj może budzić wątpliwości, to jakość jastrychu wykonanego w technologii półsuchej, tzw. mixokreta. Standardowy półsuchy jastrych do miksokreta wykonuje się z mieszanki cementu, kruszywa, wody, płynnych plastyfikatorów oraz włókien przeciwskurczowych.

Każdy wykonawca ma swoje proporcje mieszania, ale najczęściej stosowana jest 1 część cementu do 6-7 części kruszywa. Zwykle używane cementy wieloskładnikowe o niskich wytrzymałościach oraz drobne kruszywo nie gwarantują wysokiej wytrzymałości gotowego jastrychu. Aby podnieść parametry, można dodać większą ilość cementu, ale takie rozwiązanie jest problematyczne. Mieszanka staje się zbyt lepka, zapycha węże podające i ciężko ją ułożyć. Zwiększa się co prawda wytrzymałość, lecz jednocześnie drastycznie rośnie skurcz, co może skutkować pojawieniem się niekontrolowanych spękań oraz podnoszeniem się krawędzi gotowego jastrychu w trakcie wysychania.

Alternatywą dla zwykłego cementu w mieszance jastrychowej jest szybkowiążące spoiwo weberfloor FIBROCEM, które może być mieszane z kruszywem w szerokim zakresie proporcji od 1:6 do 1:12. Z wykorzystaniem spoiwa weberfloor FIBROCEM można przygotować tradycyjne jastrychy o wytrzymałości na ściskanie od 16 MPa do 40 MPa. Spoiwo zawiera niezbędne włókna przeciwskurczowe oraz plastyfikatory a po wymieszaniu z kruszywem otrzymuje się mieszankę o praktycznie identycznych parametrach roboczych do mieszanki na tradycyjnym cemencie.

Wykonawca układający półsuche jastrychy może więc szybko przestawić się na technologię wykorzystującą spoiwo weberfloor FIBROCEM. Tak wykonany jastrych będzie mieć twardą, niepylącą powierzchnię i nie będzie wymagać dodatkowego wzmacniania.

Podkład pod panele winylowe lub PVC - krok po kroku

W przypadku pomieszczeń remontowanych, prace polegające na przygotowaniu podłoża mogą być dużo trudniejsze i wymagające większego nakładu sił. Tak jak w przypadku nowych obiektów, remontowane podłoże musi mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe oraz być wolne od spękań. W praktyce jednak bardzo często zdarza się, że podłoża są spękane i wymagają naprawy.

 1. Pęknięcia ustabilizowane - sklejanie

  Jeżeli pęknięcie jest ustabilizowane, najskuteczniejszą metodą jest siłowe sklejanie pęknięć z wykorzystaniem konstrukcyjnej żywicy epoksydowej weber.prim 806 oraz łączników falowych ze stali nierdzewnej, które są dostarczane w komplecie z żywicą.

  Istniejące pęknięcie należy poszerzyć mechanicznie oraz wykonać nacięcia poprzeczne. Długość nacięcia powinna wynosić ok. 9 cm, a szerokość ok. 0,5 cm. Skrajne nacięcia powinny być zlokalizowane w odległości ok. 2-3 cm poza końcami pęknięcia, kolejne dwa po obu stronach w odległości 2-3 cm od początku pęknięcia. Pozostałe nacięcia poprzeczne należy wykonywać co ok. 20-30 cm.

  Wykonane bruzdy należy dokładnie odkurzyć, usuwając powstały pył. Przygotowaną żywicę weber.prim 806 wlać w pęknięcie oraz nacięcia a następnie w bruzdach poprzecznych umieścić stalowe łączniki. Całość przesypać z nadmiarem suchym prażonym piaskiem o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po związaniu żywicy luźny piasek należy usunąć.

  Żywica weber.prim 806 jest wyrobem szybko wiążącym i po ok. 4 godzinach można przystąpić do dalszych prac przygotowawczych.

  Analogicznie można wykonać naprawy stosując żywicę weber.tec EP 10 z wykorzystaniem łączników falowych lub prętów stalowych. Wykorzystanie weber.tec EP 10 polecane jest do napraw dużych powierzchni.

  W przypadku mocno spękanych podłoży, oprócz naprawy klamrami i żywicą, polecane jest wykonanie na całej powierzchni wzmacniającego laminatu epoksydowego z żywicy weber.tec EP 10 i maty z włókna szklanego.

  W przypadku podłoży wymagających dodatkowego wzmocnienia należy stosować głęboko penetrującą żywicę epoksydowa weber.tec EP 19. Żywicę nanosi się na oczyszczone i odkurzone podłoże w kilku warstwach, do pełnego nasycenia. Każdą kolejną warstwę można aplikować dopiero po związaniu warstwy wcześniejszej. Po wyschnięciu ostatniej warstwy należy ocenić wytrzymałość podłoża wykonując test pull-off.

 2. Podłoża zaolejone

  Podłoża zaolejone należy oczyścić odpowiednim preparatem, dokładnie umyć wodą i pozostawić do wyschnięcia.

  Następnie podłoże zagruntować specjalistyczną żywicą epoksydową weber.tec EP SG, która odcina resztki oleju w podłożu i zapobiega jego migracji do kolejnych warstw. Żywica weber.tec EP SG sprawdza się również doskonale jako bariera paroszczelna na zawilgoconych podłożach.

  Wykonanie takiej paroizolacji na podłożach o podwyższonej wilgotności jest szczególnie ważne w przypadku układania szczelnych wykładzin typu PVC.

 3. Gruntowanie podłoża

  Przed układaniem samopoziomujących zapraw podłogowych powierzchnię należy zawsze zagruntować preparatem weber.floor 4716. Jest to koncentrat do rozcieńczania wodą i stosuje się odpowiednie proporcje mieszania w zależności od rodzaju podłoża i jego nasiąkliwości.

 4. Dobór odpowiedniego produktu samopoziomującego

  Mając już naprawione podłoże, nowe czy remontowane, można przystąpić do układania wymaganej warstwy wyrównującej z odpowiedniego podkładu samopoziomującego. Dobór podkładu samopoziomującego dokonujemy sprawdzając jakie nierówności podłoża należy zniwelować i jaki jest wymagany docelowy poziom posadzki oraz jak szybko chcemy przystąpić do układania wykończenia z płytek winylowych lub wykładziny PVC.

  • Do cienkiego, 3-4 mm szpachlowania przeznaczone są cementowe produkty samopoziomujące o bardzo drobnym uziarnieniu które układa się przy takiej grubości w sposób ręczny. Może być to weber.floor 4020 o parametrach C25-F6 na którym można rozpocząć układanie wykładzin po 24 godzinach lub ultraszybka masa samopoziomująca weberfloor 4025 o parametrach C40-F10 umożliwiająca układanie wykładzin już po około 3 godzinach.
  • W przypadku większych grubości, powyżej 7 mm, można skorzystać z wyrobów weber.floor 4150, weber.floor 4310 lub weber.floor 4320. Są to wyroby samopoziomujące polecane do układania maszynowego na większych powierzchniach. Weber.floor 4310 i weber.floor 4320 są dodatkowo wzmocnione włóknami i mogą być stosowane w systemach ogrzewania podłogowego. Dla wyrobów weber.floor 4150 i weber.floor 4310 przyjmuje się szybkość wysychania pod szczelną wykładzinę ok. 10 mm / 7 dni. Natomiast weber.floor 4320, wykorzystujące zaawansowaną technologie Self Drying, można przykrywać wykładzinami już po 24 godz. niezależnie od grubości wylanej warstwy.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy firmie Centrum Posadzek: www.centrumposadzek.com.pl

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj