Program Czyste Powietrze 2.0 2020

Nowa, uproszczona wersja wniosku przygotowana w oparciu o zastrzeżenia zgłaszane do poprzedniej wersji to jedna z wielu istotnych zmian, które ułatwią beneficjentom otrzymanie dotacji z programu Czyste Powietrze.

zasady programu czyste powietrze 2020

Uproszczone zasady

Program Czyste Powietrze wspiera termomodernizację oraz sposób efektywnego zarządzania energią w domach jednorodzinnych. Za sprawą rządowego dofinansowania właściciele domów mogą zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i oszczędzić pieniądze.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił uproszczenie dotychczasowych zasad przyznawania dotacji beneficjentom w ramach programu „Czyste Powietrze”. Zmiana ułatwiająca składanie wniosków będzie polegać na rezygnacji z weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, to urzędy gminy będą wydawać odpowiednie zaświadczenia, które potwierdzają prawo beneficjenta do zwiększonego dofinansowania w ramach programu “Czyste Powietrze”.

Poprzez uproszczenie formularza wniosku i zmniejszenie liczby dokumentów wymaganych do oceny, został skrócony z 90 do 30 dni termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie

Dofinansowanie z uwagi na dochód

Wyróżnione zostały dwie grupy beneficjentów uprawnionych do dofinansowania ze względu na wysokość dochodu:

  1. Podstawowe dofinansowanie przeznaczone dla osób mających roczny dochód nieprzekraczający 100 000 PLN.
  2. Podwyższony poziom dofinansowania uwzględnia osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 PLN netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 PLN netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Program STOP SMOG

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upublicznił w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 jeszcze bardziej intensywna formę wsparcia, czyli dotację z programu STOP SMOG. Tutaj forma wsparcia może wynosić między 90% a 100% wartości realizowanej inwestycji. Dotacja z programu STOP SMOG przysługuje osobom potrzebującym intensywnego wsparcia, a które znajdą się w programie za sprawą aktywności gmin zainteresowanych udziałem w programie.

Aktywne gminy mają szansę uzyskać rządową dotację na ten cel ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ma ona finansować 70% kosztów przedsięwzięć w zakresie wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów najmniej zamożnym i najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom zainteresowanych programem gmin.

Włączenie w realizację programu Czyste Powietrze jednostek samorządu terytorialnego zapobiega powstawaniu luk w sieci dystrybucji. Gminy posiadają wiedzę, kto może skorzystać z istniejących form pomocy w ramach programu. Najlepiej znają potrzeby na lokalnym obszarze i wiedzą, z jakimi problemami zmagają się mieszkańcy.

Strona gov.pl

Portal czystepowietrze.gov.pl zawiera podstronę dedykowaną programowi Czyste Powietrze.

W tej chwili wnioskodawcy znajdą na stronie przekierowania do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. W czerwcu planowana jest ogólnopolska odsłona e-wniosków na stronie gov.pl.

Zobacz również

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj