Posadzki na parkingi wielopoziomowe i do garaży wielostanowiskowych

Parkingi wielopoziomowe i garaże są już obecnie stałym elementem ładu architektonicznego. Nowe budynki wielorodzinne, centra handlowe, biurowce, hotele w centrach miast – w każdym z obiektów jest jedno lub kilkupoziomowy parking podziemny. Budowane są parkingi wolnostojące czy to na osiedlach mieszkaniowych czy na obrzeżach dużych miast, aby zachęcić kierowców do pozostawiania na nich samochodów i skorzystania z komunikacji miejskiej.

Obiekty takie w trakcie projektowania i wykonania należy rozpatrywać kompleksowo. Inne rozwiązania technologiczne będą dla garaży podziemnych, inne dla wielopoziomowych parkingów naziemnych. Inne wymagania będą dla najniższej kondygnacji podziemnej i diametralnie inne dla otwartego parkingu usytuowanego na stropie.

W związku z tym należy rozpatrzyć kwestie:

  • hydroizolacji ścian i płyty fundamentowej,
  • izolacji termicznej ścian jak i stropu pod kondygnacją użytkową,
  • doboru posadzek w zależności od ich usytuowania – płyta denna, stropy międzykondygnacyjne, rampy zjazdowe, nawierzchnie narażone na działanie warunków atmosferycznych.
posadzki na parkingi i garaże

Posadzka w garażach lub parkingach

Posadzka w garażach lub parkingach na samochody osobowe musi przenieść obciążana mechanicznie ciężarem samochodu jak i chemicznie – paliwem, olejami, płynami eksploatacyjnymi ale również w okresach zimowych śnieg lub błoto pośniegowe wraz ze środkami odladzającymi, które nanoszone są przez parkujący samochód. Dodatkowo w okresach niskich temperatur, podczas otwierania bramy wjazdowej do garażu, dochodzi duża różnica temperatur mogąca powodować naprężenia w strefie wjazdowej posadzki.

W garażach wielopoziomowych możemy wyróżnić kilka typów rozwiązań:

  • sztywne posadzki i powłoki na płyty denne,
  • sztywne posadzki i powłoki na stropy międzykondygnacyjne,
  • powłoki o podwyższonej zdolności przenoszenia rys na powierzchnie wewnętrzne,
  • powłoki o podwyższonej zdolności przenoszenia rys na powierzchnie stropów wystawionych na działanie czynników atmosferycznych.

Posadzki w garażach na gruncie lub płytach dennych

Najprostszym rozwiązaniem, najczęściej stosowanym w garażach budynków wielorodzinnych, jest posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo. Posadzkę wykonuje się z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego makrowłóknami syntetycznymi FIBRE HG54 w ilości 1,5 kg/m3 betonu.

Do powierzchniowego utwardzenia stosuje się, w zależności od wymaganej klasy ścieralności, odpowiednią posypkę utwardzającą. Ze względu na intensywność ruchu zazwyczaj stosowany jest weber.floor HB PLUS 6.0 o odporności na ścieranie na tarczy Bohmego A6. Grubość posadzki powinna wynosić min. 10 cm. Jeśli konieczne jest miejscowe pocienienie posadzki np. przy odwodnieniach liniowych, należy w tych miejscach zastosować dodatkowe zbrojenie siatkami #8x150x150.

W posadzce należy wykonać niezbędne nacięcia przeciwskurczowe – w przypadku posadzki o grubości 10 cm rozstaw nacięć nie powinien być większy nić 4 m.

Bardzo ważnym elementem, mającym wpływ na jakość, jest pielęgnacja świeżo utwardzonej posadzki preparatem weber.tec PA lub weber.floor HB protect.

Posadzki na płytach dennych można również wykonać ze sztywnych żywic epoksydowych. W tym przypadku podłoże musi być wystarczająco równe, ponieważ cienka 2-3 mm warstwa nie ukryje występujących niedoskonałości. Jeśli podłoże nie jest odpowiedniej jakości, można je dodatkowo wyrównać stosując cementową zaprawę samopoziomująca weber.floor 4310 lub weber.floor 4602, która dodatkowo ma podwyższoną odporność na ścieranie.

Powłoki na płyty denne powinny być wykonywane w wersji paroprzepuszczalnej. Ma to związek z możliwą dyfuzji pary wodnej z podłoża i dużym ryzykiem odspajania powłok szczelnych. Powłoki mogą zostać wykonane w wersji gładkiej, malowanej lub szorstkiej o wysokim stopniu antypoślizgowości i zarazem wyższej przepuszczalności pary wodnej.

Posadzka antypoślizgowa, paroprzepuszczalna

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 48 + 5-10% wody 0,25 – 0,3 kg/m²
Powłoka zasadnicza weber.tec EP 48 0,25 – 0,5 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 lub 0,7-1,2 ok. 2,5 kg/m² (do sucha)
Powłoka zamykająca weber.tec EP 48 0,5 – 0,7 kg/m²

Powłoka gładka, paroprzepuszczalna

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 48 + 5-10% wody 0,25 – 0,3 kg/m²
Powłoka zasadnicza 1-2 x weber.tec EP 48 0,25 – 0,5 kg/m²

Posadzki na stropach międzykondygnacyjnych

Posadzka na stropach oprócz przeniesienia obciążenia od samochodów, musi również chronić konstrukcję przed wnikaniem wody i chlorków. W przypadku konstrukcji żelbetowych zazwyczaj wystarczająca jest sztywna powłoka epoksydowa. Jeśli natomiast istniej ryzyko powstawania spękań, należy zastosować elastyczny system oparte na żywicach poliuretanowych.

Posadzka sztywna, szczelna

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 10 (ew. szpachlowanie) 0,4 - 0,6 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 lub 0,7-1,2 ok. 3,0 kg/m² (do sucha)
Powłoka zamykająca weber.tec EP39 0,5 - 0,8 kg/m²

Posadzka elastyczna, jednowarstwowa o podwyższonej zdolności dynamicznego mostkowania rys, przeznaczona na powierzchnie zadaszone, nie narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 10 (ew. szpachlowanie) 0,3 - 0,5 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 max 0,8 kg
Warstwa ścieralna weber.tec PU 3650 1,5 - 3,0 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 lub 0,7-1,2 ok. 6,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Barwna powłoka zamykająca weber.tec PU KV N 0,5 – 0,8 kg/m²

Rozwinięciem systemu jednowarstwowego jest system o większej zdolności przenoszenia zarysowań z dodatkową poliuretanową membraną elastyczną. System ten stosowany jest głównie na najwyższych, otwartych kondygnacjach parkingów i jest opisany w akapicie dotyczącym tych rozwiązań.

Rampy zjazdowe

W przypadku ramp zjazdowych, powierzchnia musi się charakteryzować bardzo wysoką antypoślizgowością. Jeśli jest wykonywana w wersji betonowej, powierzchni nie utwardza się powierzchniowo posypką, gdyż będzie po obróbce mechanicznej zbyt gładka i niebezpieczna. Powierzchnię betonu po rozłożeniu i zagęszczeniu szczotkuje się lub wykonuje się poprzeczne do kierunku ruchu ryflowanie, które nada powierzchni odpowiednią antypoślizgowość. Nawierzchnię rampy wykonuje się z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego makrowłóknami syntetycznymi FIBRE HG54 w ilości 1,5 kg/m3 betonu oraz dodatkowego zbrojenia siatkami #8x150x150 na początku i końcu rampy zjazdowej.

Aby zabezpieczyć powierzchnię przed wnikaniem wody, chlorków lub oleju powierzchnię można zaimpregnować wodną dyspersją żywicy epoksydowej weber.tec EP16 dodatkowo rozcieńczonej wodą. Żywica wnika w podłoże doszczelniają je nie tworząc na powierzchni filmu.

Powłoka impregnująca beton

Warstwa Zużycie
Posadzka betonowa
Impregnacja- 1 x weber.tec EP 16 + 30% wody (wagowo) 0,25 – 0,3 kg/m²

Powłokę żywiczną na rampie zjazdowej wykonuję się w wersji sztywnej z żywicy epoksydowej i odpowiedniego piasku kwarcowego. W zależności od przewidywanej intensywności ruchu, posadzkę można wykonać z 1-krotnym lub 2-krotnym zasypem piaskiem kwarcowym.

Antypoślizgowa powłoka z piaskiem kwarcowym

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 10 (ew. szpachlowanie) 0,4 - 0,6 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,7-1,2 ~ ok. 3,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Powłoka zamykająca barwna weber.tec EP39 0,5 - 0,8 kg/m²

Posadzki na ostatnim poziomie i nawierzchniach otwartych

Posadzki i powłoki na ostatnich, otwartych kondygnacjach dodatkowo narażone są działanie czynników atmosferycznych oraz duże wahania temperatur. Muszą być jednocześnie posadzką odporną na ruch oraz szczelną hydroizolacją zabezpieczającą konstrukcję przed wnikaniem wody. Warunek ten spełnia system płynnych, poliuretanowych membran weberdry PUR system. System jest odporny na promieniowanie UV oraz różnicę temperatur od -30°C do +90°C.

Hydroizolacyjna membrana z piaskiem kwarcowym odporna na ruch transportowy

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.prim EP 2K 0,1 - 0,2 kg/m²
Powłoka uszczelniająca weber.dry PUR seal 1,4-4,1 kg/m²
Tkanina techniczna weber.dry fabric 0,5 - 0,8 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,7-1,2 ~ 3,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Powłoka nawierzchniowa 2x weber.dry PUR coat traffic 0,4 - 0,5 kg/m²

Typowym rozwiązaniem posadzkowym dedykowanym na otwarte powierzchnie najwyższych stropów jest dwuwarstwowy układ poliuretanowy z elastyczną membraną mostkującą rysy. System jest również odporny na promieniowanie UV i stanowi szczelne zabezpieczenie konstrukcji stropu.

Posadzka elastyczna, dwuwarstwowa o podwyższonej zdolności dynamicznego mostkowania rys, przeznaczona na powierzchnie zadaszone oraz powierzchnie otwarte narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych

Warstwa Zużycie
Gruntowanie weber.tec EP 10 (ew. szpachlowanie) 0,3 - 0,5 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 max 0,8 kg
Warstwa membranowa weber.tec PU 3650 1,5 – 3,0 kg/m²
Warstwa ścieralna weber.tec PU 3650 1,5 – 2,0 kg/m²
Zasyp piaskiem kwarcowym 0,7-1,2 ok. 6,0 kg/m² (zasyp do sucha)
Barwna powłoka zamykająca weber.tec PU KV N 0,5 – 0,8 kg/m²

Zobacz również

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj