Posadzka przemysłowa betonowa

betonowa posadzka przemysłowa

Trwałość i odporność betonowej posadzki przemysłowej zależą nie tylko od dobrze przygotowanego projektu, ale również od materiałów użytych do realizacji inwestycji. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku jakość mieszanki betonowej oraz rodzaj włókien konstrukcyjnych.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania posadzek przemysłowych należy stosować beton posadzkowy w klasie wytrzymałości określonej w projekcie, o odpowiedniej krzywej uziarnienia oraz bez dodatku popiołów lotnych. Kruszywo nie może być reaktywne i musi być pozbawione lekkich ziaren, które podczas zagęszczania wypływają na powierzchnię i powodują odpryski warstw wykończeniowych. Beton powinien także zawierać odpowiednią ilość drobnych frakcji, aby z mieszanki nie wydzielała się woda, która uniemożliwi prawidłowe wykończenie powierzchni.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą w sprawie projektu posadzki.


Wypełnij formularz

Elementy betonowej posadzki przemysłowej

betonowa posadzka przemysłowa
Podbudowa

Podbudowa zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu i jego przygotowania oraz od obciążeń, jakimi będzie poddawana posadzka przemysłowa.

Beton podkładowy

Beton podkładowy C8/10

Warstwa rozdzielająca

2 x warstwa folii polietylenowej o grubości ≥ 0,2 mm

Posadzka betonowa

FIBRE HG54

Beton zbrojony włóknami FIBRE HG54 lub FIBRE HG25

Beton posadzkowy powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

 • klasa określona w projekcie (lecz nie mniejsza niż C20/25)
 • wskaźnik W/C ≤ 0,5 ilość cementu niskoalkalicznego < 350 kg/m³
 • cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji 0÷0,25 mm ≤ 450 kg/m³
 • kruszywa o zerowej reaktywności alkalicznej o uziarnieniu ≤ 32 mm
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • zawartość frakcji 0÷0,25 mm ≥ 4%
 • klasa zawartości chlorków w betonie: Cl 0,20
 • napowietrzenie mieszanki betonowej maks. 3% - jeśli będzie użyta posypka utwardzająca
 • konsystencja na budowie S3.
Makrowłókna syntetyczne do zbrojenia posadzek betonowych

Dowiedz się więcej o tym produkcie

Sznur dylatacyjny

Sznur dylatacyjny

profil z pianki poliuretanowej do wypełnień dylatacji

Dowiedz się więcej o tym produkcie

Wypełnienie dylatacji

weber.tec PU K 25

Wypełnienie dylatacji weber.tec PU K25 lub weber.tec PU K40

jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Dowiedz się więcej o tym produkcie

Posypka utwardzająca

weber.floor HB PLUS 1.5

weber.floor HB PLUS 1.5 lub weber.floor HB PLUS 3.0 lub weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca do posadzek betonowych

Dowiedz się więcej o tym produkcie

Impregnat

weber.tec PA

Impregnat weber.tec PA lub weber.floor HB protect lub weber.floor LIT protect

Rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych

Dowiedz się więcej o tym produkcie

Cechy produktu

Odporna i trwała posadzka betonowa.

Użycie makrowłókien kopolimerowych FIBRE HG54 lub FIBRE HG25:

 • zwiększa wytrzymałość betonu,
 • redukują lub całkowicie eliminują skurcz plastyczny, zastępując całkowicie włókna stalowe lub siatkę zbrojeniową,
 • poprawiają takie parametry betonu jak ciągliwość, odporność na uderzenia czy mrozoodporność,
 • podnoszą odporność ogniową konstrukcji
 • są odporne na korozję spowodowaną kontaktem z wodą (także taką, która zawiera sole ze środków odladzających).

Ograniczenia

Beton stosowany do płyt dennych i stropów to najczęściej beton konstrukcyjny C30/37 z dodatkiem popiołów. Nie nadaje się on do użycia pod najpopularniejsze wykończenie posypkami utwardzającymi.

Jeśli równocześnie wylewa się posadzkę i betonuje płyty denne i stropy, to proces ten odbywa się praktycznie bez zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, co ma istotny wpływ na jakość prowadzonych prac.

Nie ma także możliwości wykonania izolacji pod płytą posadzki, dlatego nie będzie ona chroniona przed wnikaniem wody, często z solami, do wnętrza konstrukcji, co spowoduje korozję zbrojenia.

Ważny jest jeszcze jeden aspekt – posadzka wykonana na tym etapie budowy nie jest zabezpieczona przed uszkodzeniami podczas prowadzenia kolejnych prac.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj