Nowość na rynku hydroizolacji - weber.tec Superflex D24

Hydroizolacja mineralna spełniająca kryteria stawiane dla mas polimerowo–bitumicznych - nie zawiera bitumu w swoim składzie.

hydroizolacja mineralna fundamentów bez bitumów

Najważniejsze właściwości produktu

 • bardzo elastyczny, mostkowanie rys min. 2 mm,
 • spełnia wymogi kontrolne - mas polimerowo-bitumicznych (KMB),
 • możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach,
 • wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
 • niezależny od pogody czas pełnego związania w ciągu 24 godzin,
 • szybka izolacja przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem, 1 bar po 24 godzinach,
 • do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, może być stosowany na nieotynkowanym murze,
 • może być pokrywany tynkiem, odporny ma niskie temperatury i sól drogową, odporny na promieniowanie UV,
 • uszczelnienie powierzchni pionowych i poziomych oraz warstwa sczepna w jednym,
 • umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania,
 • możliwość aplikacji ręcznej i mechanicznej

Zobacz kartę produktu weber.tec Superflex D24 >>

Zastosowanie produktu

 • do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli takich jak:
  • ławy fundamentowe,
  • ściany fundamentowe,
  • płyty fundamentowe.
 • do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
 • do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
 • do uszczelnień zbiorników na wodę,
 • do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem) w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
 • jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z mas polimerowo-bitumicznych (KMB),
 • do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
 • do renowacyjnego uszczelnienia anionowych powłok bitumicznych (asfaltowych)

Dobór grubości hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.

Etapy wykonywania prac

 1. Gruntowanie

  Gruntowanie podłoża produktem weber PG212 rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1
  (1 cześć weber PG212 na 1 cześć czystej wody).

 2. Szpachlowanie ubytków

  Jeśli podłoże jest nierówne i występują ubytki do 5 mm należy wykonać szpachlowanie wypełniające (drapane) muru produktem weber.tec Superfex D24.

  Można wymieszać weber.tec Superfex D24 z piecowo suszonym piaskiem kwarcowym w stosunku objetosciowym 3:1.

 3. Powłoka uszczelniająca

  Ułożenie powłoki uszczelniającej odbywa się co najmniej w dwóch procesach roboczych (min. 2 warstwy).

 4. Wzmocnienie siatką

  W przypadku obciążenia powierzchni zalegająca woda opadowa bądź woda pod ciśnieniem po położeniu pierwszej warstwy należy nałożyć siatkę weber.sys 981 na świeżą warstwę uszczelniającą.

 5. Druga warstwa

  Po nałożeniu drugiej warstwy oczka siatki nie powinny być widoczne.

 6. Przyklejanie izolacji

  Przyklejenie warstwy ochronnej izolacji np. z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

Zobacz film

weber.tec Superflex D24 weber PG212 Izolacja mineralna weber.tec Superflex D24 spełnia kryteria stawiane dla mas polimerowo–bitumicznych - nie zawiera bitumu w swoim składzie.

Zobacz rozwiązania techniczne

Zobacz wszystkie rozwiązania

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj