Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +1°C do +30°C

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 905 (Plastikol 2) jest zawierającą rozpuszczalniki, stosowaną na zimno masą uszczelniającą, która po związaniu jest trwale elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne (absorbery UV hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych), gazy przemysłowe a także występujące w gruncie agresywne substancje.

Zastosowanie produktu

 • jako materiał do szybkich napraw bitumicznych pokryć papowych
 • jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papowych, blaszanych, eternitu, betonu
 • do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnicznych, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą.
 • do antykorozyjnego zabezpieczania metalowych powierzchni stykających się z gruntem
   

Najważniejsze właściwości produktu

 • szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
 • do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
 • wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
 • zawiera dodatki podnoszące przyczepność i umożliwiające stosowanie na podłożu wilgotnym
 • do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera rozpuszczalnik. Zapoznać się kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowniach. 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj